Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno prohlížet vyvěšené i již sejmuté dokumenty nebo v nich vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - stav ke dni 17. 10. 2018
typ    ,   dokument     vyvěšen    
sejmout    
soubor    
 
Informace
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.07.2014

PDF, 1427kB
 
Informace
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
16.03.2016

PDF, 147kB
 
Informace
GDPR - pověřenec
24.05.2018

PDF, 202kB
 
Inzerát k oznámení o výběrovém řízení
Inzerát k oznámení o výběrovém řízení
06.09.2018
02.11.2018
PDF, 377kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů fin.hospodaření
01.03.2018

PDF, 203kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů hospod. DSO ROH
14.03.2018

PDF, 120kB
 
Oznámení
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
06.09.2018
02.11.2018
PDF, 1887kB
 
Oznámení
Dokumenty finančního hospodaření
19.09.2018

PDF, 354kB
 
Oznámení
Výsledky voleb do Senátu II. kolo
15.10.2018
31.10.2018
PDF, 31kB
 
Rozpočet
Rozpočet městyse 2018
09.01.2018

PDF, 43kB
 
Rozpočet
Rozpočet ZŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 97kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 30kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 (ŠJ)
09.01.2018

PDF, 32kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet DSO ROH na rok 2018
14.03.2018

PDF, 209kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 27, 28. a 29/2017
16.01.2018

PDF, 2014kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2018
20.02.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 2/2018
01.03.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3/2018
12.03.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2018
05.04.2018

PDF, 237kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 5,6/2018
16.04.2018

PDF, 431kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 7/2018
11.05.2018

PDF, 236kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 8/2018
11.05.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2018
13.06.2018

PDF, 237kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 10/2018
13.06.2018

PDF, 236kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2018
13.06.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 12,13,14/2018
25.07.2018

PDF, 697kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 15,16/2018
15.08.2018

PDF, 444kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 17/2018
19.09.2018

PDF, 257kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled městyse 2019-2020
09.01.2018

PDF, 28kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled ZŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 99kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled MŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 53kB
 
Sdělení informace
Pozemky k propachtování
06.08.2014

PDF, 83kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu DSO ROH roky 2019 - 2021
14.03.2018

PDF, 192kB
 
Usnesení
Usnesení z 48. zasedání ZM
03.10.2018

PDF, 269kB
 
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
23.08.2018

PDF, 164kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.SOKOL Nový Hrádek - krytí závazků - st.úpravy sokolovny
07.06.2016
07.06.2019
PDF, 5750kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st. úpravy sokolovny
09.01.2017
10.01.2020
PDF, 5744kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků -st.úpravy sokolovny
08.01.2018
09.01.2021
PDF, 6267kB
 
VOLBY 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
06.10.2018
22.10.2018
PDF, 1666kB
 
VOLBY 2018
Příloha k zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce
06.10.2018
22.10.2018
PDF, 1008kB
 
VOLBY 2018
Výsledky voleb do senátu PČR 1.kolo
08.10.2018
22.10.2018
PDF, 38kB
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2016
03.07.2017

22 x PDF
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017
29.05.2018

23 x PDF