Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno prohlížet vyvěšené i již sejmuté dokumenty nebo v nich vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - stav ke dni 18. 11. 2019
typ    ,   dokument     vyvěšen    
sejmout    
soubor    
 
Informace
Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.07.2014

PDF, 1427kB
 
Informace
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
16.03.2016

PDF, 147kB
 
Informace
GDPR - pověřenec
24.05.2018

PDF, 202kB
 
Informace
Informace - VPP rozsah podpory
02.09.2019
02.12.2019
PDF, 88kB
 
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu DSO ROH 2020
11.11.2019
28.11.2019
PDF, 211kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů fin.hospodaření
01.03.2018

PDF, 203kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hospod.
29.11.2018

PDF, 231kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
20.12.2018

PDF, 136kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
08.01.2019

PDF, 87kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů hospod. DSO ROH
09.01.2019

PDF, 596kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
23.01.2019

PDF, 137kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
01.03.2019

PDF, 113kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
29.03.2019

PDF, 114kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum. fin. hosp.
15.05.2019

PDF, 209kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
07.06.2019

PDF, 103kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
24.07.2019

PDF, 104kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokum.fin.hosp.
15.08.2019

PDF, 111kB
 
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentů fin.hosp.
27.09.2019

PDF, 120kB
 
Oznámení
Oznámení o uskutečnění elektronické dražby
21.10.2019
30.11.2019
PDF, 120kB
 
Oznámení
Opravné usnesení k dražební vyhlášce
23.10.2019
30.11.2019
PDF, 131kB
 
Rozpočet
Rozpočet městyse 2018
09.01.2018

PDF, 43kB
 
Rozpočet
Rozpočet ZŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 97kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018
09.01.2018

PDF, 30kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ Nový Hrádek 2018 (ŠJ)
09.01.2018

PDF, 32kB
 
Rozpočet
Schválený rozpočet DSO ROH na rok 2018
14.03.2018

PDF, 209kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ 2019
08.01.2019

PDF, 308kB
 
Rozpočet
Rozpočet MŠ-ŠJ 2019
08.01.2019

PDF, 394kB
 
Rozpočet
Rozpočet ZŠ 2019
08.01.2019

PDF, 620kB
 
Rozpočet
Rozpočet městyse 2019
08.01.2019

PDF, 305kB
 
Rozpočet
Rozpočet městyse 2019
08.01.2019

PDF, 305kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 27, 28. a 29/2017
16.01.2018

PDF, 2014kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2018
20.02.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 2/2018
01.03.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.3/2018
12.03.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2018
05.04.2018

PDF, 237kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 5,6/2018
16.04.2018

PDF, 431kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 7/2018
11.05.2018

PDF, 236kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 8/2018
11.05.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2018
13.06.2018

PDF, 237kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 10/2018
13.06.2018

PDF, 236kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2018
13.06.2018

PDF, 235kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 12,13,14/2018
25.07.2018

PDF, 697kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 15,16/2018
15.08.2018

PDF, 444kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 17/2018
19.09.2018

PDF, 257kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 18,19,20,21,22/2018
23.10.2018

PDF, 1106kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření 23/2018
29.11.2018

PDF, 237kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 24,25,26,27,28/2018
20.12.2018

PDF, 384kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 29,30/2018
23.01.2019

PDF, 657kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 1,2/2019
01.03.2019

PDF, 142kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 3,4/2019
29.03.2019

PDF, 149kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2019
15.05.2019

PDF, 236kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2019
07.06.2019

PDF, 81kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 7/2019
24.07.2019

PDF, 74kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 8,9,10/2019
15.08.2019

PDF, 211kB
 
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření 11,12,13,14,15/2019
27.09.2019

PDF, 354kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled městyse 2019-2020
09.01.2018

PDF, 28kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled ZŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 99kB
 
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled MŠ Nový Hrádek 2019-2020
09.01.2018

PDF, 53kB
 
Sdělení informace
Pozemky k propachtování
06.08.2014

PDF, 83kB
 
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled městyse 2020-2021
08.01.2019

PDF, 200kB
 
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled MŠ 2020-2021
08.01.2019

PDF, 571kB
 
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled ZŠ 2020-2021
08.01.2019

PDF, 939kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu DSO ROH roky 2019 - 2021
14.03.2018

PDF, 192kB
 
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu DSO ROH 2021-2023
11.11.2019
28.11.2019
PDF, 192kB
 
Usnesení
Usnesení z 12. zasedání ZM
14.11.2019

PDF, 286kB
 
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
05.04.2019

PDF, 215kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st. úpravy sokolovny
09.01.2017
10.01.2020
PDF, 5744kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků -st.úpravy sokolovny
08.01.2018
09.01.2021
PDF, 6267kB
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace T.J.Sokol Nový Hrádek - krytí závazků - st.úpravy sokolovny
22.05.2019
23.05.2022
PDF, 6204kB
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2016
03.07.2017

22 x PDF
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017
29.05.2018

23 x PDF
 
Závěrečný účet
Schválený závěrečný účet městyse za rok 2018
31.05.2019

22x PDF