Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Elektronická úřední deska


urednideska.novy-hradek.cz

Na této stránce jsou zveřejněny tytéž dokumenty jako na skutečné úřední desce, která se nachází na náměstí, naproti budově úřadu městyse.

Navíc je zde možno v dokumentech vyhledávat podle několika kritérií.

K dispozici jsou také odkazy na další důležité dokumenty městyse.Elektronická úřední deska 

Úřední deska - Podatelna a elektronická podatelna

 
   
adresa: Úřad městyse Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22  NOVÝ HRÁDEK
   
úřední hodiny: pondělí, středa: 8-12, 13-17 hodin
   
telefon: 491 478 456
e-mail: uradmestyse@novy-hradek.cz
ID datové schránky: 3h5bccy
   
Formáty přijímaných datových zpráv:
  pdf, doc, docx, xlsx, txt, rtf, jpg, jpeg, png
  maximální velikost: 1,5 MB
  fyzické nosiče: Flash Disk, CD-ROM, DVD-ROM
   
Způsob nakládání se zprávami s chybou:
  Pokud se u doručeného dokumentu v digitální podobě zjistí, že je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém se přijímají dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém obecní úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě a stanoví postup pro její odstranění. Doručený dokument v digitální podobě se převede autorizovanou konverzí dokumentů nebo převodem podle §69a archivního zákona do dokumentu v analogové podobě, který se opatří otiskem podacího razítka. Před převedením ověří pracovník podatelny platnost uznávaného elektronického podpisu, příp. uznáv. elektron. pečeti a kvalifikovaného časového razítka.