Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27. 3. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Účast v soutěži Vesnice roku 2006.
2. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek.

c) SCHVALUJE:

1. Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2006 a uhrazení stanoveného registračního poplatku ve výši 1 438,- Kč na účet SPOV číslo 1931013349/0800 u České spořitelny, a. s., pod VAR symbolem 1111.
2. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek č. 1 - 5/2006Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 27. března 2006.