Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí

Zpět na přehled dotací


Tento projekt je evidován pod číslem 16POV02-0059 byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

V červenci 2016 byly zahájeny práce na realizaci projektu „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek“. Jedná se o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Realizací projektu dojde k osazení 19 kusů stožárů VO včetně nových úsporných svítidel, stávající nadzemní vedení bude nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi.

Stávající rozvody a svítidla jsou umístěny na dřevěných podpěrných bodech nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. V souvislosti s naplánovanou stavbou ČEZu bude nadzemní vedení NN demontováno, s ním i dřevěné sloupy, na kterých byla umístěna svítidla a rozvody veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu je nutné provést rekonstrukci VO v součinnosti s pracemi společnosti ČEZ.

V listopadu 2016 byly ukončeny práce na realizaci projektu „Rekonstrukce VO ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek“. Byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Realizací projektu došlo k osazení 19 kusů stožárů VO včetně nových úsporných svítidel, stávající nadzemní vedení bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi.

Celkové náklady akce činily 1 015 351,- Kč (dotace Královéhradeckého kraje byla 491 531,- Kč a vlastní podíl městyse Nový Hrádek 523 820,- Kč).
Královéhradecký krajFotografie:


Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí