Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH

Zpět na přehled dotací


Logo IROP a MMRPořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Nový Hrádek


Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Nový Hrádek“. Žádost byla dne 16. 7. 2016 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 425 726,06 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 1 211 867,15 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2017.

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniklých v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Specifickými cíli projektu pak jsou:
a) snížení negativních jevů mimořádné události;
b) modernizace zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Nový Hrádek;
c) zvýšení připravenosti JSDH a zvýšení kvality řešení mimořádných událostí;
d) snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.

Výstupem projektu je nákup nového dopravního automobilu DA-L1Z s pohonem 4x4 určeného především pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel. Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Nový Hrádek JPO III/1 a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniklých především v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, které jsou jednou z hlavních příčin ohrožení života obyvatel, ohrožení majetku (riziko destrukce přetížení střešních konstrukcí), výpadku elektrického proudu a souvislosti s tím i výpadku v dodávce pitné vody, apod.

V průběhu srpna 2017 byl nový dopravní automobil dodán a po zajištění všech povinností zařazen do výjezdové pohotovosti v jednotce. Celkové náklady činily 1 425 726,- Kč (dotace Evropské unie a státního rozpočtu byla 1 283 153,- Kč a vlastní podíl městyse Nový Hrádek 142 573,- Kč).
Fotografie:


Pořízení dopravního automobilu pro JSDH