Další povinně zveřejňované informace


 

Informace poskytnuté na žádost


Výroční zprávy a na žádost poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2006 Výroční zpráva [PDF,   25kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
2007 Výroční zpráva [PDF,   25kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
2008 Výroční zpráva [PDF,   25kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
2009 Výroční zpráva [PDF,   25kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
2010 Výroční zpráva [PDF, 403kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
2011 Výroční zpráva [PDF, 392kB]
Žádost č. 1 [PDF, 485kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 401kB]
Žádost č. 2 [PDF, 379kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 400kB]
 
2012  Výroční zpráva  [PDF, 412kB]
Žádost č. 1 [PDF, 170kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 110kB]
Žádost č. 2 [PDF, 748kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 726kB]
Žádost č. 3 [PDF, 709kB]   Odpověď č. 3 [PDF, 448kB]
 
2013  Výroční zpráva  [PDF, 395kB]
Žádost č. 1 [PDF, 427kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 455kB]
Žádost č. 2 [PDF, 561kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 1321kB]
Žádost č. 3 [PDF, 474kB]   Odpověď č. 3 [PDF, 457kB]
 
2014  Výroční zpráva  [PDF,   25kB]
Žádost č. 1 [PDF, 459kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 176kB]
 
2015  Výroční zpráva  [PDF, 29kB]
Žádost č. 1 [PDF, 231kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 210kB]
Žádost č. 2 [PDF, 252kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 295kB]
Žádost č. 3 [PDF, 405kB]   Odpověď č. 3 [PDF, 113kB]
 
2016 Výroční zpráva  [PDF, 29kB]
Žádost č. 1 [PDF, 446kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 116kB]
Žádost č. 2 [PDF, 247kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 220kB]
 
2017 Výroční zpráva [PDF, 29kB]
Žádost č. 1 [PDF, 257kB]   Odpověď č. 1 [PDF, 225kB]
Žádost č. 2 [PDF, 268kB]   Odpověď č. 2 [PDF, 272kB]
      Příloha [PDF, 300kB]
Žádost č. 3 [PDF, 153kB]   Odpověď č. 3 [PDF, 153kB]
Žádost č. 4 [PDF, 607kB]   Odpověď č. 4 [PDF, 559kB]
Žádost č. 5 [PDF, 255kB]   Odpověď č. 5 [PDF, 242kB]
Žádost č. 6 [PDF, 213kB]   Odpověď č. 6 [PDF, 204kB]
 
2018 Výroční zpráva [PDF, 24kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
 
 
2019 Výroční zpráva [PDF, 24kB]
Žádné informace nebyly poskytnuty
  

Veřejné rejstříky


Úřad městyse Nový Hrádek nevede žádný veřejně přístupný rejstřík dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Níže jsou proto uvedeny odkazy na jiné veřejné rejstříky.

 • ARES  Administrativní registr ekonomických subjektů
      Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Informace týkající se Nového Hrádku lze získat zadáním jeho názvu do vyhledávání.

 • Insolvenční rejstřík
      Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů a informace týkající se dlužníků podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Nahlížení do katastru nemovitostí
      Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který vede soubor nemovitotstí, nalézající se na území České republiky. Každý občan má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpis.
 • Obchodní rejstřík
      Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

 • Rejstřík honebních společenstev
      Na území naší obce působí Honební společenstvo Nový Hrádek, IČ 48650358.
      Tento rejstřík je veden Městským úřadem Náchod.

 • Živnostenský rejstřík
      Umožňující zejména vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku.
 

Zpracovávané osobní údaje


Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Personální a platová agenda

 • Účel zpracování:
      zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva a volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů:
      Městys Nový Hrádek, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ,
      banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování:
      5, 10, 20 let po uzavření spisu

Hlášení počtu obyvatel

 • Účel zpracování:
      hlášení počtu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      osoby ohlašující pobyt na území Městyse Nový Hrádek
 • Kategorie příjemců údajů:
      Městys Nový Hrádek, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování:
      50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
    o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Účel zpracování:
      poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
      o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 Sb.,
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Účel zpracování:
      poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb.,
      o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      15 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování:
      stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      občané Městyse Nový Hrádek starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování:
      zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování:
      zajištění voleb - vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování:
      evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      20 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování:
      agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů:
      adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:
      žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů:
      Úřad městyse Nový Hrádek
 • Doba uchování:
      10 let
 

Územně plánovací dokumentace


Údaje a informace dle § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o vydaném Územním plánu městyse Nový Hrádek a jeho změnách naleznete v sekci Strategické dokumenty. Do dokumentace v papírové podobě můžete nahlédnout na úřadu městyse v úředních hodinách.