Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

U Českých krajanů v Srbsku

Zpět na přehled událostí


Ve dnech 17. - 20. května 2015 jsem se, jako člen delegace Královéhradeckého kraje (PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady KHK, Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, Ivana Tomková, Odbor kancelář hejtmana, Ing. Lucie Rovenská, Odbor regionálního rozvoje, Renata Fodorová, Odbor regionálního rozvoje, Mgr. Roman Grossmann, tlumočení, Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce Žernov, Ing. Petra Petrovická, starostka obce Lovčice, Miroslav Šolc, místostarosta obce Sovětice, Jana Kuthanová, starostka obce Hořiněves, Drahomíra Kuběnková, starostka obce Vrbice, Karel Rejchrt, starosta obce Božanov, Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek) zúčastnil zahraniční služební cesty do Srbska. Cílem naší cesty byly oblasti srbského Banátu, ve kterých žijí naši čeští krajané – Češko Selo, Bela Crkva, Kruščice, Pančevo, Opovo, Zrenjanin a Novi Sad.

V rámci naší cesty jsme se setkali se starosty měst a obcí v partnerském regionu Vojvodina, kterým jsme předávali své zkušenosti se soutěží „Vesnice roku“. Projednávána byla současná i budoucí podpora českých obcí ze strany KHK a možnosti další spolupráce. Zde se můžete seznámit s naším bohatým a náročným programem:

Neděle, 17. května 2015

 • příjezd v pozdních odpoledních hodinách, ubytování
 • návštěva Českého Sela

Pondělí, 18. května 2015

 • setkání s představiteli České krajanské rady v Bela Crkva – přijetí u starosty
 • přejezd do Kruščice, seznámení s již realizovanými projekty (za přispění Královéhradeckého kraje a velvyslanectví ČR v Bělehradě), monitoring stavu realizace projektu výstavby sportovní haly, návštěva místní základní školy, diskuse o další spolupráci

Úterý, 19. května 2015

 • přijetí u primátora města Pančevo – prohlídka města a představení soutěže „Vesnice roku“, diskuse o budoucí spolupráci
 • přijetí u starosty města Opovo
 • Česko Selo – prohlídka obce, muzea a kostela, jednání o další možné podpoře ze strany Královéhradeckého kraje pro obec Česko Selo

Středa, 20. května 2015

 • setkání se zástupci RDA Banát a přijetí u primátora města Zrenjanin, představení projektu „Vesnice roku“, jednání o další spolupráci
 • přejezd do Novi Sad
 • Vláda autonomní oblasti Vojvodina - setkání delegace s panem ministrem Vasinem a panem Željko Dvožakem, náměstkem ministra Vasina (ministr pro ekonomii, zaměstnanost a rovné příležitosti) a dalšími členy kabinetu pana ministra - společná témata:
  • možná příprava projektů z evropských zdrojů – programy předvstupní pomoci (IPA, SAPARD, PHARE, ...)
  • projednání návštěvy srbských starostů v KHK při akci „Vesnice roku 2015“
  • zkušenosti našich firem s evropským trhem a vstupem na evropský trh
  • žádost o spolufinancování projektů, na nichž spolupracuje KHK s obcemi Kruščica a České Selo, což by umožnilo dokončení projektu výstavby zastřešení umělého trávníku a uvedení stavby do provozu do konce roku 2015

Zdeněk Drašnar
Fotografie:


U Českých krajanů v Srbsku