Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Zpět na přehled dotací

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

Název projektu: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Celkové způsobilé výdaje: 542 215 EUR

Dotace z EFRR: 460 882 EUR

Dotace ze státního rozpočtu: 11 511 EUR


Region Nový Hrádek - Lewin Kłodzki se územně nachází v malebné přírodě podhůří Orlických hor. Gmina Lewin Kłodzki a městys Nový Hrádek spolu dokonce i katastrálně sousedí, ale v současné době je stále dělí státní hranice. V dřívějších dobách se jednalo o společné území, které bylo v minulosti násilně rozděleno, čímž byly zpřetrhány veškeré obchodní i společenské vazby. Existuje zde celá řada přírodních a kulturních atraktivit, které v letošním roce fyzicky přes hranici propojily vybudované cyklostezky. V rámci projektu došlo k výstavbě tří úseků cyklostezek, při čemž dva na sebe bezprostředně navazují na státní hranici a tvoří jeden celek. Třetí zpřístupňuje další turistické atraktivity obce Lewin Kłodzki - japonskou zahradu v Jarkówie, historický železniční most, u kterého bude v první polovině roku 2021 zabudováno osvětlení. U cyklostezek bude ještě v jarních měsících umístěn mobiliář a informační tabule. Cyklostezka na českém území vybudovaná v roce 2020 je vedena v trase bývalé nezpevněné komunikace, která sloužila jako polní cesta. Nachází se severovýchodně od městyse Nový Hrádek v místní části Dlouhé směrem ke státní hranici. Její délka činí 764,74 m a šířka 3 m. Na nově vybudovanou cyklostezku na českém území navazuje nová cyklostezka za státní hranicí na polském území. Společná cyklostezka umožní především bezpečnou dopravu cyklistů a chodců směřujících na území Polska a opačným směrem. Realizací projektu došlo k vybudování společné cesty, která zajisté napomůže obnovit dobré sousedské přátelské vztahy a přispěje ke zpřístupnění i zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu Nový Hrádek - Lewin Kłodzki, díky čemuž bude propojena a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu pro cyklisty a pěší návštěvníky.