Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Informace o hradu Frymburk


Kontakt:
Mirka Kahounová
Zřícenina hradu Frymburk
Hradní 184
549 22  NOVÝ HRÁDEK

email: hrad-frymburk@seznam.cz
http://hrad-frymburk.webnode.cz
mobil: 725 044 902
rekonstrukce stavu ve 14. století
aktuality  |   historie hradu  |   legendy a události  |   fotogalerie  |   nákres hradu   Aktuální informace z dění na hradě

   Dovolte nám Vás informovat o dění na hradě. Z důvodu neutěšeného technického stavu hradu nejsme prozatím schopni zajistit bezpečí návštěvníků,zejména v úseku přístupu k bráně je riziko padajícího kamení značné. Proto zůstane hrad nadále uzavřen. Jelikož někteří návštěvníci prolézali do hradu okenním otvorem a rozdělávali oheň v díře věže hradu, čímž velice poškozovali zdivo, byli jsme nuceni uzavřít okno do hradu. Nechceme znemožnit přístup do hradu těm, kdo přicházejí v dobré víře a jsou ochotni podstoupit tuto návštěvu na vlastní nebezpečí. V případě naší přítomnosti jim rádi vstup do hradu umožníme na čemž je možno telefonicky se domluvit na tel. 725 044 902.

   Naším cílem je postupná konzervace a rekonstrukce celého areálu hradu tak, aby mohl být bezpečným místem pro Vaší návštěvu. Dosažení tohoto cíle je bohužel běh na dlouhou trať, proto prosíme o Vaší trpělivost. V březnu letošního roku jsme podali žádost o závazné stanovisko na stavební úřad v Náchodě na konzervaci a rekonstrukci zdi jihozápadního nároží a výměnu vrat v bráně hájovny. Dle telefonické dohody s panem Šulcem ze stavebního úřadu, bychom měli mít tyto dokumenty nejpozději do 10. 6. 2011 k dispozici, věříme, že stanovisko bude kladné a proto jsme naplánovali od 11. 6. 2011 archeologický průzkum JZ nároží, při kterém bude odkryta pata hradby. Odkryté části a zbytek hradby JZ nároží budou v průběhu letošního roku konzervovány a rekonstruovány v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu. Naším cílem je nalézt maximálně ohleduplný způsob záchrany a plnohodnotného poznání a uvážlivé prezentace této hodnotné památky, proto jsme se obrátili na pana Martina Volejníka, který má v tomto oboru bohaté zkušenosti, s prosbou o zpracování projektu konzervace a rekonstrukce hradu. Na naší žádost odpověděl kladně a první schůzka na hradě proběhne dne 14. 6. 2011.

   V příštím roce bychom rádi pokračovali v konzervaci a rekonstrukci zdiva směrem od JZ nároží k SZ nároží, čímž by byl zajištěn bezpečný přístup k bráně hradu. Než bude toto hotovo, rádi bychom provizorně zakryli přístup lešením po vzoru lešení zhotoveného v devadesátých letech Kruhem přátel hradu Frymburka tak, aby mohl být zpřístupněn alespoň příležitostně při různých akcích.

   Na všem bychom i nadále rádi spolupracovali se Společností ochránců památek ve východních Čechách a Sdružením hradu Jenčova, jejichž členové zde udělali již kus práce. Rádi uvítáme případné zájemce, kteří mají chuť pomoci se záchranou a znovuoživením této památky. Nejedná se nám pouze o manuální pomoc s opravami, ale uvítáme i náměty nebo organizaci vhodných akcí, které by napomohli k oživení hradu. V rámci těchto snah se nám podařilo předjednat od příštího roku výstavu výtvarnice paní Vítězslavy Klimtové, která by náš hrad zapojila do chystaného projektu Putování pohádkovou zemí, což by přilákalo milovníky krásných strašidel, víl a skřítků této výtvarnice převážně z řad našich nejmenších. V rámci dobrého soužití místních obyvatel a strašidel přislíbila paní Klimtová pro místní základní školu a mateřskou školu minimálně jedenkrát vstup zdarma. Více informací o této výtvarnici a jejím projektu naleznete na www.pohadkovazeme.cz/.

   Věříme, že navrácení života a kulturního dění do památných zdí hradu Frymburka nezůstane cílem pouze nás. Všem těm, kterým nebyl a není osud hradu Frymburk lhostejný patří naše upřímné děkujeme.

Kahounovi