Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek - Program rozvoje venkova MMR ČR

Zpět na přehled dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt „Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Registrační číslo projektu: 117D8210D3820

Název projektu: Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek

Příspěvek MMR ČR: 961 814,00 Kč


Městys Nový Hrádek získal díky úspěchu v soutěži „Vesnice roku“ dotaci z dotačního programu D „Podpora vítězů soutěže Vesnice roku“. Projekt byl schválen k financování.

Termín ukončení realizace projektu je 30.9.2020.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Nový Hrádek, která bude zaměřena na rozvoj fyzických i mentálních schopností nejmenších dětí, bude bezpečná a ekologická a která bude podporovat a rozvíjet vztah dětí k přírodě. Realizovaný projekt zároveň přispěl k celkovému zlepšení základní občanské vybavenosti městyse Nový Hrádek a došlo ke zlepšení prostředí pro poskytování vzdělávacích služeb nejmenších obyvatel městyse. V mimoškolních hodinách bude zahrada otevřena i pro veřejnost (zejména maminky s dětmi).