Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Česko-polská Hřebenovka - východní část

Zpět na přehled dotací


Logo CZ-PLCZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

1. 4. 2018 - 31. 10. 2020


Další strategický projekt Euroregionu Glacensis zahájil svou realizační část. Česko-polská Hřebenovka je rozsáhlý projekt s celkem 18 partnery a rozpočtem přesahujícím 3,5 milionu euro zaměřený na navrácení se k dávné historické hřebenové trase a následným vybudováním dalších investit pro podporu cestovního ruchu v pohraničí.

Název projektu: Česko-polská Hřebenovka - východní část

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Více informací na webu: www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři:

 • Královehradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej
 • Powiat Kłlodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

Rozpočet:

 • celkem: 3 571 346,11 €
 • dotace EU z EFRR: 3 035 553,00 €
 • cdotace státního rozpočtu ČR: 97 950,00 €
 • vlastní vklad partnerů: 437 843,11 €

Doba realizace: 1.4.2018 – 31.10.2020

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu:

 • Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
 • Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením zaniklých historických rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
 • Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici
 • Parkoviště - jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst
 • Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků
 • Marketingová kampaň - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod.