Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Přístavba hasičské zbrojnice

Zpět na přehled dotací


Logo IROP a MMRPřístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu


Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu“. Žádost byla dne 18. 11. 2016 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 2 539 311,54 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 2 158 414,80 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO III Nový Hrádek k řešení a řízení rizik a katastrof v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či extrémního sucha. Specifickými cíli projektu pak jsou:
a) zvýšení odolnosti stávající hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události;
b) snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu;
c) zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí vyvolaných změnou klimatu.

Výstupem projektu bude přístavba stávající hasičské zbrojnice v městysi Nový Hrádek, která bude sloužit jako garáž požárního vozidla CAS 20 T815 se zázemím (sklad hadic a sklad dokumentů včetně zázemí pro velitele JSDH). Stávající, rozměrově nevyhovující, garážové stání pro CAS 20 bude určeno pro nově pořízený dopravní automobil DA - L1Z určený pro evakuaci osob a nouzové zásobování obcí. Realizací projektu bude zajištěno odpovídající garážování veškeré požární techniky, kterou má JSDH k dispozici.