Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Obnova Ukřižování Izidor

Zpět na přehled dotací


Identifikační číslo EDS: 117D815003691

Samostatně stojící pískovcové Ukřižování u polní cesty, je v horní části stupňovitého podstavce zdobeno na třech stranách reliéfy. V čele klečící sv. Izidor, na pravé straně sv. Anna s P. Marií, na levé straně klečící sv. Máří Magdalena před křížem, knihou a lebkou. Na zadní straně nápis: “Josef a Žofie Roubalovi“. Na podstavec s reliéfy navazuje členitá římsa s náběhem a vlastním podstavcem kříže, který tvoří s tesaným Kristem celek. Působením povětrnostních vlivů byl povrch kamene porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou. Některé partie byly narušeny povrchovou korozí a mechanicky poškozené (odprýsknuté). Prvky základového podstavce byly uvolněné, rozestoupené – byl nutný zásah do vnitřních výplní pro celkové zpevnění a stabilitu kříže. Odborný restaurátorský zásah dlouhodobě obnovil funkčnost a estetiku této památky.

Samotná akce na obnově Ukřižování byla zahájena 15. 9. 2015. Celý památník byl rozebrán a odvezen do dílny. Zde byl proveden odborný restaurátorský zásah demontovaných dílů. V listopadu roku 2015 byla provedena sanace podkladových vrstev a následná zpětná montáž celého Ukřižování a pískovcové lavičky. Po sestavení pomníku došlo k vyspárování spojů jednotlivých prvků. Dne 25. 11. 2015 byla akce ukončena převzetím hotového díla, čímž došlo k naplnění parametrů, záměrů i cíle obnovit pískovcový památník. Byly dodrženy všechny parametry dle Rozhodnutí.
Fotografie:


Obnova Ukřižování Izidor

Obnova Ukřižování Izidor

Obnova Ukřižování Izidor

Obnova Ukřižování Izidor