Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Nechceme skákat přes kaluže


Reg.č. projektu: 08/005/41200/083/000350


20.11.2009
Už neskáčeme přes kaluže!

Tak jsme se konečně dočkali. Dobrá věc se podařila. Myslíme si, že všichni přivítali ukončení projektu "Nechceme skákat přes kaluže" s uspokojením z dobře odvedené práce. Stavebně byl projekt ukončen dne 30.10.2009, což bylo přesně načasováno a na velkou slavnostní předpremiéru filmu Pamětnice v místním kině již mohli všichni návštěvníci kráčet po nové cestě. I tato skutečnost jistě přispěla k hodnotnému kulturnímu zážitku.

Bezbariérový chodník umožní méně pohyblivým občanů přístup do sálu kina, aniž by měli problém se zvládnutím schodů. Čas jistě ukáže všechny výhody tohoto řešení.

Také kontejnerům na tříděný odpad sluší nový prostor, který vznikl za budovou kina. Jsou lépe přístupné pro svozovou firmu a zároveň změnou jejich stanoviště jsme přispěli k lepšímu vzhledu okolí bytových domů a kulturního centra obce.7.10.2009

Jistě si všichni všimli, že v okolí kina vypukl čilý stavební ruch. Již jsme Vás informovali, že na akci s názvem "Nechceme skákat přes kaluže", získal městys finanční dotaci ve výši 750 tis. Kč v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 - 2013. Financování proběhne v rámci Programu rozvoje venkova .Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova a projektu bylo přiděleno registrační číslo: 08/005/41200/083/000350.

Celá akce spočívá ve zpevnění prašné přístupové komunikace a manipulační plochy před kinem, vybudování bezbariérového přístupu do kina a vybudování nové plochy stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad za budovou kina.

Realizací projektu vyřešíme letitý problém s blátem a kalužemi na cestě. Centrum obce konečně začíná měnit svoji tvář. Výhled na lepší přístup jistě vyváží problémy a omezení, která jsou se samotnou realizací spojena. Všichni doufáme, že na slavnostní předpremiéru filmu Pamětnice půjdeme po novém asfaltovém povrchu .EU LEADER Pohoda venkova Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.