Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Zpět na přehled dotací


Logo CZ-PLCZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

07/2019-12/2020


Název projektu: Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779

Vedoucí partner: Gmina Lewin Kłodzki

Projektový partner: Městys Nový Hrádek

Termín realizace: 07/2019-12/2020

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu Nový Hrádek - Lewin Kłodzki prostřednictvím vybudování cyklotras propojujích obě místa a realizace osvětlení železničního viaduktu, díky čemuž bude propojena a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu, která zajistí udržení návštěvníků oblasti na více dní. Nedílnou součástí projektu jsou také společné klasické i moderní formy propagace těchto přírodních a kulturních atraktivit.

Aktivity projektu:

1) Společná příprava projektu - zahrnuje sestavení projektového záměru, konzultace, přípravu povinných a nepovinných příloh, potřebných povolení, a končí podáním projektové žádosti

2) Koordinace projektu - bude probíhat po celou dobu realizace projektu za vzájemné spolupráce na obou stranách hranice, za českou stranu bude tuto činnost vykonávat externí firma, neboť městys nemá vhodné zaměstnance, kteří by ji mohli vykonávat

3) Propagační aktivity - budou zacíleny na všechny věkové skupiny, proto bude užito jak klasických, tak moderních forem propagace. Jelikož v současné době neexistují žádné propagační materiály shrnující společnou nabídku cestovního ruchu, bude vytvořena společná mapa s odkazem na nejvýznamnější turistické cíle území Nový Hrádek - Lewin Kłodzki a blízkého okolí. Podrobnější popis atraktivit shrne společná brožura. U cyklotras budou umístěny informační cedule s QR kódy, odkazujícími na společnou turistickou nabídku. Bude vytvořeno propagační video, které bude sdíleno na webových stránkách partnerů, na facebooku i na youtube.

4) Výstavba cyklotras a podsvícení viaduktu - nezbytnou aktivitou vedoucí k propojení turistické nabídky i společného území, bude výstavba cyklotras. V rámci projektu dojde k výstavbě tří úseků, přičemž dva na sebe bezprostředně navazují na státní hranici a budou tvořit jeden celek. Třetí zpřístupní další turistické atraktivity jako je japonská zahrada v Jarkówie nebo historický železniční most v Lewině, který bude podsvícen v rámci projektu. U cyklotras bude umístěn mobiliář a infocedule.