Detail firmy - Mikrobiologický ústav AV ČR

Zpět

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Sektor imunologie a gnotobiologie
Laboratoř fyziologie, imunity a ontogeneze gnotobiontů

Doly 183
549 22  NOVÝ HRÁDEK

tel. +420 491 418 531, +420 491 418 522
fax +420 491 478 264

email: kozakova@biomed.cas.cz

další informace: www.biomed.cas.cz/mbu/les

Předmětem činnosti laboratoře je vědecký výzkum v oblastech imunologie, fyziologie a ontogeneze. Studujeme vliv střevní mikroflóry na vývoj imunitních mechanismů v experimentálních modelech lidských onemocnění. Zaměřujeme se hlavně na sledování vlivu probiotických (zdraví prospěšných) bakterií na vývoj zánětu, alergií a aterosklerózy.