Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

"Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme"


Reg.č. projektu: 10/011/41200/083/001926
12. 9. 2011

Okolo Mariánského sloupu na náměstí zmizelo lešení a ustaly práce restaurátorů. Po několik týdnů jsme byli svědky jejich mravenčí a pečlivé práce. Navraceli této památce původní vzhled. Všichni jsme s napětím očekávali otevření dutého prostoru pilíře, ale žádné překvapení na nás nečekalo. Do tohoto dutého prostoru jsme naopak pro budoucí generace vložili poselství našich dnů. Rukama restaurátorů prošel i památník obětem ve světových válkách, který stojí v těsné blízkosti Mariánského sloupu. Konečně si můžeme přečíst jména padlých hrdinů.

Na akci s názvem "Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme", získal městys finanční dotaci ve výši téměř 157 tis. Kč v rámci 5. výzvy programu LEADER 2007 - 2013, přičemž celkové náklady činí 174 285,- Kč. Financování proběhne v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova a projektu bylo přiděleno registrační číslo: 10/011/41200/083/001926.

Zrestaurované pomníky společně s opravenou kašnou v jejich sousedství, podtrhují jedinečnost celého náměstí a lákají k zastavení nejen návštěvníky naší obce, ale i občany, kteří nalézají znovu obnovenou krásu dávných časů.8. 6. 2011

Jistě si všichni všimli, že okolo Mariánského sloupu na náměstí vyrostlo lešení a pohybují se zde restaurátoři. Byly zahájeny restaurátorské práce na záchranu a obnovu kulturní památky - Mariánského pilíře z roku 1747. Povrch kamene, zejména v dolní části podstavce, je silně porostlý zelenými řasami a lišejníky, v mnoha místech jsou černé usazeniny exhalátů. Vlivem povrchového zvětrávání kamene dochází k odlupování povrchových vrstev, jsou zde také četná i mechanická poškození. Stejná poškození jsou i na pomníku padlým ve světových válkách, který stojí v sousedství této kulturní památky. Pomník je památkou místního významu, který byl vybudován v roce 1920. Také on projde rukama restaurátorů.

Na akci s názvem "Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme", získal městys finanční dotaci ve výši téměř 157 tis. Kč v rámci 5. výzvy programu LEADER 2007 - 2013, přičemž celkové předpokládané náklady činí cca 175 tis.Kč. Financování proběhne v rámci Programu rozvoje venkova. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova a projektu bylo přiděleno registrační číslo: 10/011/41200/083/001926.

Všichni věříme, že po dokončení restaurátorských prací a po odstranění lešení, se nám pomníky ukáží v celé své kráse a podtrhnou celkový dojem krásně opraveného náměstí.

Městys Nový HrádekEvropská unie Program LEADER MAS POHODA venkova Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí