Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Revitalizace centra městyse


Reg.č. projektu: CZ.1.13/2.300/10.00693

Výkres úpravy povrchu náměstí [PDF, 1,3MB]
1.9.2010
Tak už jsme se dočkali!

Dlouho očekávané se stalo skutečností. Zmizely kovové zábrany a ploty a náměstí se vylouplo v plné kráse. Stavební ruch utichl a nyní nám zbývá vše dokončit po stránce vyúčtování a dokladování. Nově založený trávník okolo pomníků září zelení, kašně chybí pouze zprovoznění zdroje vody. Chodníky podél náměstí mají také nový kabátek a bezbariérové nástupy vyhovují jak maminkám s kočárky, tak hlavně starším a méně pohyblivým občanům. Parkování dostává řád a i autobusy mají vyhrazeno svoje stání.

Završením projektu je informační tabule o realizaci akce. Její umístění je velice originální. Myslíme si, že každého návštěvníka ihned upoutá dřevěná plastika "Novohrádouského" skřítka Frymbulína s pavézou, na které je tato tabulka umístěna.

Většině občanů a návštěvníků městyse se náměstí líbí. Někdo má výhrady, ale nelze se zavděčit všem. Co člověk to jiný názor. Stále musíme mít na paměti zimní období a velké množství sněhu, se kterým se budeme muset v zimě vypořádat. Až čas nám ukáže.

Léta se mluvilo o rekonstrukci náměstí. Několik žádostí o dotaci bylo neúspěšných, ale až nyní s pomocí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod se nám to podařilo. Revitalizace centra městyse Nový Hrádek je akcí, kterou nemůže žádný návštěvník přehlédnout. Kdo jste naše zrekonstruované náměstí dosud neviděli, srdečně Vás zveme. Přijďte se přesvědčit sami, kolik práce bylo vykonáno.
20.5.2010
Tak už se dočkáme!

Zima pominula a práce na rekonstrukci námětí nabraly na obrátkách. V měsíci dubnu proběhla rekonstrukce chodníků okolo náměstí. Byly sníženy nástupy na chodníky za bezbariérové . Kašna po restaurátorských pracech prokoukla do krásy. To vše již máme za sebou. Nyní probíhají hlavní práce na středu náměstí. Těžké stroje zhutnily podloží. Sledovat jejich práci, to byl zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé. Jen kdyby nám to počasí trochu přálo. V současné době začali dlažebními kostkami a silničními pásky vymezovat prostor pro autobusy, průjezdní komunikaci a podobně. Snad i těm největším skeptikům je jasné, že se konečně dočkáme důstojného středu našeho malebného městyse.
2.2.2010
Fotografie z rekonstrukce komunikace14.12.2009
Postup prací v roce 2010

Na základě četných dotazů občanů Vám předkládáme výkres budoucí úpravy středu náměstí. Takto by dle projektové dokumentace mělo vypadat náměstí nejpozději do konce července 2010. Naleznete zde oddělená stání pro autobusy, vyznačené parkovací plochy pro automobily, klidovou zónu okolo Mariánského sloupu a pomníku padlých.

Také kašna by se konečně měla dočkat rekonstrukce. Bude celkově rozebrána, jednotlivé díly označeny a po dokončení bude znovu osazena. Přitom budou díly uvnitř spár opatřeny vodotěsnými vložkami Upraven bude také přítok vody a výstě. Kamenné dno kašny bude zpět uloženo do vodotěsné malty. Práce restaurátora budou spočívat v důkladném omytí pískovce , který bude zbaven nečistot, starých nefunkčních správek a plomb. Po vyschnutí kamene bude provedeno opakované napouštění zpevňovacími látkami a prostředky. Spojení dílů bude opatřeno kramlemi a spojkami z nerezové oceli . Poškozená místa budou doplněna umělým pískovcem, který bude zbarven dle původního materiálu. Spárování doplní vnitřní vodotěsné vložky. Dokončením terénních úprav okolí kašny bude dílo završeno.

První vlna prací v roce 2010 započne úpravami chodníků. Budou sníženy nástupy , aby byly chodníky bezbariérové, dojde k výměně dlažby. Chodník od kostela až po úřad bude z malých žulových kostek, ostatní chodníky po obou stranách náměstí budou osazeny zámkovou dlažbou. Všichni doufáme, že práce budou moci být zahájeny co nejdříve a po překonání nutných omezení pohybu v prostoru staveniště (což jistě každý pochopí), se dočkáme krásného náměstí. Jistě se už všichni těšíme.


18.12.2009

Stavební práce projektu s tímto názvem byly zahájeny 12.října 2009. Dotace je poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod prostřednictvím poskytovatele Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod.

Stavební práce proběhly na rekonstrukci navazující komunikace ke kinu (kolem Velosu). Dobře odvedenou práci stavební firmy již mohou využívat všichni, kteří v této lokalitě bydlí, navštěvují kino a v nadcházející zimní sezoně bude sloužit také lyžařům při příjezdu k lyžařskému vleku. Tím pro letošní rok práce spojené s realizací tohoto projektu byly ukončeny.

Na jaře, jakmile to počasí dovolí, budou práce pokračovat rekonstrukcí chodníků okolo náměstí, rekonstrukcí kašny a vyvrcholením celé akce bude rekonstrukce středu náměstí. Dle harmonogramu projektu by měly být stavební práce ukončeny nejpozději 31.7.2010. Snad půjde vše podle plánu a nezaskočí nás dlouhá zima.


19.10.2009

Starosta Městyse Nový Hrádek podepsal Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod s poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod koncem měsíce září. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 4 753 503,- Kč. Ve Frymburských ozvěnách č.3 jsme Vás informovali o výběru dodavatele stavebních prací a služeb dozorů.

Po splnění všech náležitostí byly stavební práce projektu zahájeny dne 12.10.2009. První část prací spočívá ve stavebních úpravách povrchu místní navazující komunikace ke kinu.

Jistě všichni zaregistrovali čilý stavební ruch a také různá omezení v průjezdnosti této komunikace. Do konce měsíce října, pokud nás nezaskočí počasí, by mohly být práce na komunikaci dokončeny. Snad všichni pochopí, že bez omezení průjezdu by k úpravám nikdy nedošlo. Vidina nového příjezdu bez děr a kaluží jistě za trochu omezení stojí.

Projekt dále počítá s úpravami chodníků okolo náměstí s vybudováním bezbariérových nástupů a hlavní část projektu - střed náměstí a kašna - tyto práce budou realizovány v roce 2010. Předpokládané dokončení stvebních prací je červenec 2010. Snad nás nezaskočí dlouhá zima.Logo NUTS II Severovýchod   Logo Investice do vaší budoucnosti