Mateřská škola Nový Hrádek


Zpět

Návštěva u Tří králů   
Dne 6.1. jsme byli s dětmi v kostele prohlédnout si betlémy a podívat se na Tři krále. Zazpívali jsme si koledy a dali jsme černouškovi penízky na opravu kostela.


   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové
   
Školka a Tři králové