Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Tříkrálová sbírka 2014

Zpět na přehled událostí


Technika jde dopředu a byla jsem požádána, abych i touto cestou poděkovala všem, kteří se letos zúčastnili Tříkrálové sbírky. Letos se v Novém Hrádku a v Borové vybralo 28 766,- Kč. Vám všem moc a moc děkuji. Mám radost, že naše srdce ještě "nezatvrdla" a máme chuť podělit se s lidmi, kteří jsou v nouzi, nebo kteří dělají něco dobrého pro druhé, aby měli z čeho dělat a pomáhat.

Část loňské sbírky byla použita pro zdravotně postiženého žáka. Přikládám poděkování jeho učitelek z družiny.

Olga LangrováDovolte mi, abych jménem naší školy poděkovala Farní charitě Náchod za sponzorský dar 6549,- Kč z Tříkrálové sbírky 2013, který byl určen pro našeho zdravotně postiženého žáka. Z těchto peněz jsme zakoupili PC interaktivní program v hodnotě 3940,-Kč a ministepper Kettler za 2609,-Kč. PC program je využíván jak při běžném vyučování, tak i při hodinách reedukce, o přestávkách. Vede ke zlepšení orientace v textu, nápravě řeči, pro rozvoj a vývoj slovní zásoby. Zároveň posiluje chlapcovu schopnost koncentrace a dobré komunikace. Přispívá k pěstování vůle, sebedůvěry a samostatnosti. Rehabilitační přístroj ministepper Kettler je určený k rehabilitaci a relaxaci dolních končetin, k rozvoji pohybové koordinace. Ještě jednou dík.

Zároveň bych chtěla touto cestou vyzvat naše spoluobčany ke sběru uzávěrů a víček od plastových lahví a kartonů. Na naší škole touto cestou chceme rovněž pomoci k získání peněz pro chlapcovu léčbu ve specializovaném centru. Víčka je možné při větším množství nosit přímo do školy. Děkuji za spolupráci.

Lenka Kubcová, Hana Matějčková ZŠ Nový HrádekOdkazy:

Farnost Nový Hrádek:  fotografieFotografie:Tříkrálová sbírka