Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Zpět na přehled dotací


Identifikační číslo EDS: 117D815003122

Samostatně stojící pískovcové Ukřižování s nápisem připomínajícím válku s Prusy, je umístěno u vstupu na hřbitov. Bylo postaveno jako díkuvzdání v roce 1868, jak dokládá nápis na podstavci. Působením povětrnostních vlivů byl povrch kamene porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou. Některé partie byly narušeny povrchovou korozí a mechanicky poškozené.

Samotná akce na obnově Ukřižování byla zahájena 14. 11. 2014. Celý památník byl rozebrán a včetně schodišťových stupňů, tvořících půdorysné ohraničení pískovcové památky, byl odvezen do dílny. Zde byl proveden odborný restaurátorský zásah demontovaných dílů. V jarních měsících roku 2015 byla provedena sanace podkladových vrstev schodiště a následná zpětná montáž celého Ukřižování. Po sestavení pomníku došlo k vyspárování spojů jednotlivých prvků. Dne 30. 4. 2015 byla akce ukončena převzetím hotového díla, čímž došlo k naplnění parametrů, záměrů i cíle obnovit pískovcový památník. Byly dodrženy všechny parametry dle Rozhodnutí.

Dne 7. 5. 2015 obnovenému Ukřižování požehnal farář zdejšího kostela sv. Petra a Pavla. Tato akce byla součástí pietní vzpomínky u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války. Tím byla celá akce obnovy Ukřižování slavnostně zakončena.

Obnova Ukřižování byla uskutečněna díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D81500, dotační titul 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Celkové náklady činily 113.068,- Kč, přičemž dotace z MMR byla poskytnuta ve výši 76.475,- Kč.

Průběh akce dokládá i přiložená fotodokumentace.
Fotografie:


Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla