Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Zajištění bezbariérovosti ZŠ

Zpět na přehled dotací


Logo IROP a MMRZajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek


Registrační číslo projektu:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006587
Název projektu: Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek
Celkové způsobilé výdaje: 2 397 138,00 Kč
Příspěvek EU (ERDF): 2 277 281,10 Kč
Rozpočet příjemce: 119 856,90 Kč

Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzvy č. 2 MAS Pohoda venkova – Infrastruktura ZŠ I na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 2 397 138,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 2 277 281,10 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse (119 856,90 Kč). Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2018.

Cílem projektu je realizovaný výtah pokrývající všechna podlaží budovy základní školy a tím zajišťující prakticky její plnou bezbariérovost. V budově ZŠ Nový Hrádek bude instalován výtah, vč. vytvoření bezbariérové rampy v suterénu objektu školy. Výtahová plošina bude umístěna do nové zděné výtahové šachty.

Výtah bude prostupovat všemi podlažími školy a zajistí tak obsluhu:

  • Suterénu školy, kde jsou umístěny především šatny, tedy prostor, kam žáci denně přijdou, aby se přezuli a převlékli;
  • Prvního nadzemního podlaží školy, kde jsou kromě administrativního zázemí umístěny i učebny;
  • Druhého nadzemního podlaží, kde jsou zejména učebny;
  • Podkroví, které je také určeno ke vzdělávání a je zde kromě jiného umístěna počítačová učebna.

Výtah tedy bude mít 4 stanice, jež obsáhnou učebny ve všech čtyřech poschodích a zajistí bezbariérovou dostupnost všech poschodí a všech tříd školy.

Projekt tedy umožní hendikepovaným dětem zvýšit jejich šance ve vzdělávání a tím i jejich budoucím uplatnění na trhu práce, ale zvýší i jejich samostatnost, usnadní jejich zapojení v kolektivu a tím celkově zvýší jejich sociální sebevědomí. To vše jim usnadní plnohodnotné zapojení do komunity a do života vůbec.