Výjezdy jednotky


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek vyjíždí převážně k požárům a odstraňování následků povětrnostních vlivů, výjimečně pak k dopravním nehodám, při kterých je ohrožen větší počet osob.

 

2022 


29. října 2022 - 16:25

pátrání po pohřešované osobě

Sedloňov
 
Poslední říjnovou sobotu vyjeli hasiči na žádost Policie ČR na pomoc s hledáním ztraceného dvouletého chlapce poblíž Sedloňova.
   Do pátrání se kromě policejních psů a vrtulníku s termovizí zapojili také profesionální hasiči z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z Deštného v O. h., Olešnice v O. h., Bohdašína, Dobrého a Nového Hrádku.
   Chvíli před setměním se chlapec v pořádku našel.
 
Odkazy:
Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje: Pátrání po chlapci
 
Videa:
Policie ČR: Vypárání malého chlapce v Orlických horách 

2021 


20. září 2021 - 11:39

technická pomoc

Nový Hrádek, Doly
 
Během lesní těžby došlo ke stržení drátů elektrického vedení pokáceným stromem. Ve spolupráci s energetiky a profesionálními hasiči z Dobrušky byl strom rozřezán, odklizen a následně obnovena dodávka elektřiny.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
26. srpna 2021 - 19:00

likvidace obtížného hmyzu

Sněžné
 
Na žádost starosty obce Sněžné provedena likvidace vosího hnízda na půdě obecní prodejny.
 
26. července 2021 - 16:00

technická pomoc

Nový Hrádek, Náchodská
 
Na žádost starosty obce jsme spolu s hasiči ze stanice Dobruška provedli odstranění části uvolněné střechy, která hrozila pádem na chodník v Náchodské ulici. Po dobu práce automobilového žebříku na silnici byl provoz odkláněn po místních komunikacích.
 
21. června 2021 - 5:52

transport pacienta

Sněžné
 
Zdravotnická záchranná služba požádala o pomoc s transportem pacienta z domu do sanitky ve Sněžném. Na místě spolupráce s hasiči ze stanice Dobruška.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
8. června 2021 - 8:09

požár garáže

Nový Hrádek, Krahulčí
 
Od závady na elektroinstalaci došlo k požáru garáže u obytného domu na Krahulčí. V době příjezdu hasičů již garáž hořela plamenem a ohrožovala nedaleký dům, který se nakonec před plameny podařilo uchránit. Když se požár nadále nešířil bylo třeba rozebrat konstrukci garáže i část střechy na domě. Zásah doprovázelo horké počasí a jelikož jeho většina probíhala v dýchací technice byl fyzicky velmi namáhavý.
   Téměř čtyři hodiny zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a Náchoda a dobrovolní z Dobrušky, Bohdašína, Nového Města nad Metují, Nového Hrádku a Olešnice v Orlických horách.
   Požár způsobil škodu přes 500 tisíc korun, uchráněno bylo cca 2,5 milionu korun.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
12. května 2021 - 12:38

požár paseky

Nový Hrádek
 
Suché a větrné počasí způsobilo čtvrtý a naštěstí poslední lesní požár čtvrtý den v řadě. Tentokrát na pasece po pálení těžebních zbytků ve stráni nad Bukoveckou ulicí. Ve spolupráci s profesionály z Dobrušky a kolegy z Bohdašina a Olešnice v Orlických horách uhašeno za hodinu bez dalších škod.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
11. května 2021 - 13:39

požár lesa

Sněžné
 
Třetí den v řadě třetí požár lesního porostu. Tentokrát na ještě větší ploše, ve strmém svahu, postupující z mýtiny do vzrostlého mladého lesa. Na okraji obce Sněžné směrem k Sedloňovu.
   Kromě dalších svědků požár v začínající fázi zpozorovali i hasiči, kteří zasahovali u jiného požáru. Stoupající černý kouř byl patrný ze širokého okolí a vzhledem k charakteru požáru byly také postupně ze širokého okolí, dle potřebné techniky, povolávány posilové jednotky, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu. Aktivována byla také letecká hasičská služba, včetně výjezdu cisteren na letiště, k jejímu nasazení však již nedošlo.
   Na zásahu se podílely profesionální jednotky z centrální stanice Hradec Králové, ze stanic Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Dobrušky, dále jednotky dobrovolných hasičů z Třebechovic pod Orebem, Nového Města nad Metují, Nového Hrádku, Náchoda, Velké Jesenice, Slavoňova, Deštného v Orlických horách, Dobrého, Kostelce nad Orlicí, Olešnice v Orlických horách, Solnice, Vamberka, Dobrušky a Bohdašína a polské jednotky Lewin Klodzki a Duszniki Zdrój. S dopravou hadic a materiálu pomohly čtyřkolky Policie ČR a Horské služby.
   U zásahu jsme strávili přes čtyři hodiny. Škoda na lesním porostu byla konzultována se starostou obce Sněžné. Po dohodě s ním bylo také požářiště ještě několikrát následující noc zkontrolováno.
   S odstupem času lze řící, že se jednalo o největší lesní požár roku 2021 v okrese Rychnov nad Kněžnou, možná v celém Královéhradeckém kraji.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
10. května 2021 - 12:23

požár paseky

Sněžné
 
Hned druhý den po předchozím požáru vyjeli hasiči k požáru paseky u obce Sněžné. Hořelo na ploše cca 200 x 200 m. Nasazeno bylo několik proudů C, voda byla dopravována kyvadlově z nedalekého průmyslového areálu.
   Zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní z  Nového Města nad Metují, Nového Hrádku, Slavoňova, Olešnice v Orlických horách, Deštného v Orlických horách a Bohdašína.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
9. května 2021 - 15:52

požár paseky

Mezilesí
 
K požár paseky u obce Mezilesí došlo během nedělního odpoledne. Na ploše zhruba 20 x 20 m hořelo klestí po pálení. Hašení netrvalo ani hodinu, škoda nevznikla. Na místě se sjeli profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolné jednotky z Mezilesí, Nového Hrádku a Nového Města nad Metují.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
2. května 2021 - 5:50

spadlý strom

Nový Hrádek
 
V neděli časně z rána vyjeli hasiči k odstranění stromu, který ležel přes celou šíři vozovky poblíž Čížkova mlýna. Na místě spolupráce s HZS Dobruška.
 
5. března 2021 - 17:26

transport pacienta

Nový Hrádek
 
Na žádost Zdravotnické záchranné služby provedena pomoc s transportem pacienta z bytu do sanitky. Kromě nás dorazili na místo ještě profesionální hasiči z Dobrušky.
 
23. února 2021 - 18:09

požár sazí v komíně

Nový Hrádek
 
Hasiči likvidovali požár sazí v komíně rodinného domu v Náchodské ulici. Hořící saze byly sraženy kominickým nářadím, v kotelně je hasiči v dýchacích přístrojích vybírali a vynášely ven k dohašení. Kromě místních zasahovali dobrovolní hasiči z Olešnice v Orlických horách a profesionální z Dobrušky. K dispozici byl i automobilový žebřík.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
19. ledna 2021 - 11:27

úraz

Nový Hrádek
 
Hasiči byli vysláni jako technická pomoc k ohlášenému úrazu v továrně na Dolech. Naštěstí jich nebylo potřeba a výjezd byl během cesty na místo odvolán. Současně s námi vyjížděla ještě profesionální jednotka z Dobrušky.
 
19. ledna 2021 - 6:10

nahnutý strom

Nový Hrádek
 
Působením větru a sněhu došlo k pádu dvou stromů na silnici míříci na Borovou. Hasiči je rozřezali a odklidili.
 
14. ledna 2021 - 8:16

nahnutý strom

Nový Hrádek
 
Nahnutý strom hrozící pádem do vozovky, na který upozornil řidič sypače, pokáceli hasiči na Dolech.
 
8. ledna 2021 - 19:27

vozidlo v příkopě

Sněžné
 
Provedeno vytažení vozidla, které nebezpečně zasahovalo do vozovky, z příkopu na Sněžném.
  

2020 


5. prosince 2020 - 12:47

spadlý strom

Nový Hrádek
 
Další dva stromy spadlé do poloviny silnice tentokrát na Rzech byly rozřezány a odklizeny.
 
5. prosince 2020 - 6:01

spadlý strom

Nový Hrádek
 
Dvojice stromů spadlých do poloviny silnice směřující na Borovou byla rozřezána a odklizena.
 
17. listopadu 2020 - 17:55

požár sazí v komíně

Nový Hrádek, Dlouhé
 
K požáru sazí v komíně došlo ve sváteční večer na Dlouhém. Na místě se sjeli dobrovolní hasiči z Nového Hrádku a Olešnice v Orlických horách spolu s profesionálními kolegy z Dobrušky. Saze v komíně byla sraženy, vyneseny a na venkovním prostranství dohašeny.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
6. září 2020 - 1:30

spadlý strom

Nový Hrádek, Doly
 
Hasiči rozřezali a odklidili strom spadlý přes celou šířku silnice vedoucí na Doly. Spolupráce s profesionálními hasiči z Dobrušky.
 
15. srpna 2020 - 19:57

požár chaty

Nový Hrádek, Končiny
 
Na sklonku teplé letní soboty jsme byli vysláni k ohlášenému požáru chaty v místní části Končiny. Během tavení lepenkové izolace došlo k zahoření dřevěného podbití střechy. Požár naštěstí hned v počátku pohotově zastavili majitelé práškovým hasícím přístrojem, což bylo zcela zásadní.
   V době našeho příjezdu tak již nedocházelo k plamennému hoření, pouze v podkroví bylo patrné zakouření. Část střešní konstrukce musela být rozebrána, aby bylo možné vyloučit další hoření.
   Na místo kromě nás dorazili profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolné jednotky z Olešnice v Orlických horách a Bohdašína.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
13. srpna 2020 - 14:28

požár hrabanky

Olešnice v Orlických horách
 
K požáru, ke kterému došlo při pálení klestí poblíž Olešnice v Orlicých horách, vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolní z Nového Hrádku a Olešnice. V okamžiku našeho příjezdu již na místě zasahovala domácí jednotka, my jsme zajistili další proud C.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
31. července 2020 - 12:39

nakloněný strom

Nový Hrádek
 
Cestou zpět z nepotvrzeného požáru byl preventivně pokácen a odklizen nebezpečně nakloněný strom nad vozovkou v místní části Končiny.
 
31. července 2020 - 12:12

planý poplach

Olešnice v Orlických horách
 
K ohlášenému kouři z lesa v Olešnici v Orlických horách vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolné jednotky z Olešnice, Deštného a Nového Hrádku. Během cesty k zásahu jsme byli odvolání s tím, že se jedná o planý poplach.
 
7. července 2020 - 19:52

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
V areálu dětského tábora nad Černým lesem bylo zlikvidováno vosí hnízdo.
 
29. června 2020 - 10:11

nakloněný strom

Nový Hrádek
 
Na žádost starosty městyse byl odstraněn strom hrozící pádem na cestu a plot. Bohužel došlo během zásahu k poranění obsluhy motorové pily, které muselo být následně ošetřeno na chirurgické ambulanci.
 
1. května 2020 - 17:10

planý poplach

Sedloňov
 
Hasiči byli vyslání k chalupě poblíž tvrze Skutina s podezřením na oheň bez dozoru. Což se po průzkumu spolu s dobrovolnými hasiči z Olešnice v Orlických horách a profesionálními z Dobrušky nepotrvdilo.
   Při cestě na místo události poškodila ležící větev odvodňovací potrubí na naší cisterně. To muselo být okamžitě po návratu opraveno, protože docházelo k úniku hasební vody.
 
29. dubna 2020 - 6:05

požár hrabanky

Nový Hrádek
 
Hned další den nad ránem hasiči vyjeli k dohašení místa po požáru z předešlého večera. Doutnající hrabanka byla prolita jedním proudem C se smáčedlem. Kromě nás na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice v Dobrušce.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
28. dubna 2020 - 19:20

požár hrabanky

Nový Hrádek
 
Kouř stoupající nad Roubalovým kopcem prozradil požár lesní hrabanky a mladých smrků ve stráni nad údolím Olešenky. K hašení bylo rozvinuto dopravní vedení B a postupně nasazeny tři proudy C se smáčedlem. K jištění zasahujících hasičů byla použita lanová technika. Kromě nás na místě zasahovaly dobrovolné jednotky z Bohdašína a Olešnice v Orlických horách a profesionálové z Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
17. dubna 2020 - 17:36

požár hrabanky

Ohnišov
 
K požáru lesní hrabanky došlo v katastru Ohnišov, jednalo se o několik ohnisek po pálení zbytků z lesní těžby. Na místě jsme rozvinuli další útočný C proud, nasadili smáčedlo a dodávali vodu. Na likvidaci požáru se dále podíleli dobrovolní hasiči z Ohnišova a Bohdašína a profesionální z Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
9. dubna 2020 - 11:10

požár hrabanky

Nový Hrádek
 
Nežádoucím rozšířením hoření z ohlášeného pálení zbytků po lesní těžbě došlo k požáru hrabanky na louce za pilou. Z naší cisterny byl použit k hašení jeden proud C se smáčedlem, dále se na zásahu podíleli profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolné jednotky z Olešnice v Orlických horách a Bohdašína.
 
15. února 2020 - 16:57

nakloněný strom

Nový Hrádek
 
Hasiči provedli odstranění dvou stromů hrozících pádem na vozovku směrem do Olečnice v Orlických horách. Stromy byly spolu s profesionálními hasiči z Dobrušky pokáceny, rozřezány a odklizeny.
 
10. února 2020 - 13:41

spadlý strom

Nový Hrádek
 
Hasiči vyjížděli k odstranění dvou stromů, které po pádu zasahovali do vozovky poblíž Burketova mostu. Spolupráce s profesionáli z Dobrušky.
 
16. ledna 2020 - 17:46

zajištění místa pro přistání LZS

Nový Hrádek
 
Na žádost Zdravotnické záchranné služby vyjeli hasiči za účelem zajistit a nasvítit místo pro přístání vrtulníku. Po příjezdu lékaře byl vrtulník odvolán a zásah ukončen.
  

2019 


14. prosince 2019 - 0:29

požár kůlny

Bohdašín
 
Uprostřed noci vyjeli hasiči k požáru kůlny na dříví v Bohdašíně. V době našeho příjezdu byl již požár lokalizován a nedocházelo k plamennému hoření. Podíleli jsme se na rozebírání pláště kůlny a jejím vyskladňování. Na místě kromě nás a místní jednotky zasahovali ještě profesionálové z Dobrušky.
 
3. listopadu 2019 - 15:51

požár hrabanky

Nový Hrádek, Krahulčí
 
K malému požáru lesní hrabanky na Jestřábí hoře vyjeli hasiči z Nového Hrádku, Bohdašína a stanice HZS Dobruška. Protože nebylo možné dojet s cisternami až k místu hoření, muselo být nataženo cca 200 m hadicového vedení. Hasilo se pak dvěma proudy D vodou se smáčedlem. Díky pozorným návštěvníkům lesa byl požár zlikvidován včas a nevznikla tak žádná škoda.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
7. října 2019 - 16:00

vyproštění srny ze studny

Nový Hrádek
 
Hasiči provedli vyproštění mrtvé srny ze studny u rodinného domu na Rzech. Kvůli sestupu do studny vyjela k zásahu i lezecká skupina profesionálních hasičů z Náchoda. Cestou byla však odvolána, protože se srnu podařilo vyprostit z povrchu. Následně byla studna odčerpána, vyčištěna a znovu napuštěna.
 
30. září 2019 - 13:06

spadlý strom

Sněžné
 
Silný vítr způsobil pád stromu přes vozovku na silnici ze Sněžného na Polom. Na místě jsme spolupracovali s posádkou technického automobilu profesionálních hasičů z Dobrušky.
 
Odkazy:
HZS Královéhradeckého kraje: Silný vítr zaměstnal hasiče na Královéhradecku
 
12. srpna 2019 - 19:00

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Hasiči provedli likvidaci vosího hnízda na půde rekreační chaty v Hradní ulici.
 
9. srpna 2019 - 15:08

požár stohu

Borová
 
Zvuk sirény narušil přípravu náměstí na chystanou oslavu vyhlášení soutěže Vesnice roku. Vlivem provozní závady (nejspíš kámen v soustrojí) došlo na Borové k zapálení volně ložené slámy.
   V okamžiku příjezdu hasičů byla již celá hromada v plamenech. Prioritou tedy bylo zamezit šíření požáru do okolí. Vzhledem k jeho rozsahu byl vyhlášení 2. stupeň požárního poplachu. Po podrobném průzkumu bylo následně rozhodnuto o kontrolovaném dohoření, na které dohlížela místní jednotka.
   Na místo se sjeli kromě nás hasiči ze stanic v Dobrušce a Náchodě a dobrovolné jednotky z Borové, Nového Města nad Metují, Bohdašína, Olešnice v Orlických horách a Náchoda (PD město, PD Běloves).
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
26. července 2019 - 15:25

požár pole

Ohnišov
 
K požáru pole sklizeného hrachu došlo v Ohnišově. Vzhledem k zasažené ploše vyjeli na místo profesionální hasiči z Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a dobrovolné jednotky z Nového Hrádku, Olešnice v Orlických horách, Dobrušky (Domašín), Dobrého, Nového Města nad Metují a Ohnišova. Hašení bylo prováděno pomocí asanačních lišt a lafetových proudnic. Hasební voda byla doplňována do cisteren na nedalekém koupališti.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
21. července 2019 - 18:00

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Odstranění vosího hnízda z půdy rodinného domu.
 
19. července 2019 - 18:00

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Likvidace několika vosích hnízd v okolí sokolovny, kde probíhá příměstský tábor.
 
13. července 2019 - 7:30

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek, Dlouhé
 
Provedena likvidace podzemního hnízda sršní přímo uprostřed základny dětského tábora.
 
26. června 2019 - 18:26

požár lesa

Janov-Tis
 
Na základě zpozorovaného kouře stoupajícího z lesa vyjeli hasiči k požáru lesního porostu a zbytků po těžbě v kopci nad sněženským mostem. Plameny byly uhašeny pomocí 3 C proudů vodou ze 3 cisteren doplněnou smáčedlem. Na místě jsme spolupracovali s jednotkami z HZS Dobruška a SDH Olešnice v Orlických horách.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
 
17. června 2019 - 10:12

oplach komunikace

Nový Hrádek, Doly
 
Hasiči zajistili oplach komunikace od naplavenin z lesní cesty po přívalovém dešti.
 
2. června 2019 - 11:08

překážka na vozovce

Nový Hrádek, Rzy
 
Naše cisterna vyjela spolu s technickým automobilem z HZS Dobruška najít a odstranit suchou větev, která visela ve výšce a zasahovala do jízdního profilu vozovky ze Rzů do Olešnice.
 
27. května 2019 - 17:19

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Hasiči zlikvidovali včelí roj na zahradě rodinného domu.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
23. května 2019 - 18:46

spadlý strom

Nový Hrádek
 
Hasiči pomohli s odstraněním stromu přes turistickou cestu mezi Hradní ulicí a Panským mlýnem.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
20. května 2019 - 11:49

planý poplach

Česká Čermná
 
Několik hasičských jednotek bylo vysláno k požáru v blízkosti kravína na České Čermné. Teprve následně bylo místo oznámení identifikováno jako nahlášené pálení a hasiči tak byli odvolání.
 
21. dubna 2019 - 6:40

požár kontejneru

Sněžné
 
Zvuk sirény nás probudil v neděli ráno, když došlo k zahoření kontejneru na komunální odpad ve Sněžném poblíž chaty Horalka. Požár byl uhašen pomocí vysokotlakého proudu. Na místě jsme spolupracovali s HZS Dobruška.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
20. dubna 2019 - 13:34

požár lesního porostu

Olešnice v Orl. h.
 
V horkém sobotním odpoledni jsme byli vysláni do Olešnice v Orlických horách, kde byl poblíž hraničního přechodu Čihalka ohlášen lesní požár většího rozsahu. Mladý porost hořel v prudkém svahu, několik desítek metrů pod přístupovou cestou, na které ještě místy ležel sníh.
   Bylo rozvinuto dopravní vedení B k jedné z cisteren, od které se hasilo pomocí tří útočných proudů C. Ostatní cisterny dovážely kyvadlově vodu nejprve z nádrže u Chaty Juráška a následně z požární zbrojnice v Olešnici.
   Později byla nalezena druhá útočná cesta odspodu, která byla zásobena vodou z potoka. K dohašení posledních ohnisek byl použit D proud. Domů jsme se vraceli po 4 hodinách. Místní hasiči zůstali přes noc na dohled.
   U zásahu se sjelo více než 10 cisteren a to kromě nás z HZS Dobruška a Náchod, JSDH Olešnice v Orlických horách, Bohdašín, Deštné v Orlických horách, Dobruška (družstvo Domašín) a Nové Město nad Metují a navíc byly na pomoc povolány polské jednotky Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój a Lewin Klodzki.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
Česká televize: Požár v Orlických horách
 
4. dubna 2019 - 13:56

požár lesního porostu

Nový Hrádek
 
U požáru lesního porostu v místní části Končiny zasahovali jedním vysokotlakým vodním proudem dobrovolní hasiči z Nového Hrádku a Bohdašína spolu s profesionály z Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
17. února 2019 - 2:10

požár kontejneru

Borová
 
V neděli časně z rána vyjeli hasiči k požáru velkoobjemového kontejneru na komunální odpad na Borové. Plamenné hoření lokalizovala místní jednotka, my jsme místo zásahu jenom dodatečně nasvítili. Následně dorazili ještě profesionální hasiči z Dobrušky.
 
13. ledna 2019 - 12:52

spadlý strom

Bohdašín, Rokole
 
Nebezpečně nakloněný pahýl stromu navíc v nepřehledné zátačce poblíž poutního místa Rokole byl odříznut a odstraněn.
 
13. ledna 2019 - 10:30

spadlý strom

Nový Hrádek, silnice směr Borová
 
Několik ulomených větví překáželo tentokrát na silnici mezi Novým Hrádkem a Borovou.
 
13. ledna 2019 - 8:22

spadlý strom

Bohdašín, Rokole
 
Ještě z cesty k předešlé události jsme byli odvoláni ke stromu, který měl blokovat průjezd někde mezi Rokolí a Novým Hrádkem. Provedli jsme proto kontrolu vozovky z Nového Hrádku do Tisu a na Doly, ale zmíněný strom jsme nenašli. Odřízli jsme tedy alespoň větev nakloněnou do vozovky mezi Rokolí a křižovatkou V Propasti. Později se ukázalo, že oznamovatel neuvedl přesně svoji polohu a jednalo se o tentýž strom, který se již odstraňoval.
 
13. ledna 2019 - 8:04

spadlý strom

Janov, silnice směr Olešnice
 
Vydatné chumelení, po kterém přišla obleva, způsobilo pády hned několika stromů v okolí. Krátce po nedělní osmé hodině jsme proto spolu s profesionálními hasiči z Dobrušky vyjeli směrem na Olešnici. Odstranili jsme několik zlomených větví na trase Rokolský most - Sněženský most - Sněžné a následně jsme byli odvoláni zpět na Nový Hrádek, kde měl další strom blokovat průjezd.
 
12. ledna 2019 - 6:14

spadlý strom

Nový Hrádek, silnice směr Borová
 
První výjezd hasičů v roce 2019 byl k ulomenému smrku, který zasahoval do poloviny vozovky v úseku mezi Novým Hrádkem a zástavkou U Jedle. Špička stromu byla odstraněna bez použití řetežové pily. Na místo za námi dorazil také technický automobil ze stanice HZS Dobruška.
  

2018 


13. prosince 2018 - 7:17

požár vzduchotechniky

Nový Hrádek, Doly
 
K likvidaci požáru filtrační jednotky vzduchotechniky na Dolech postačil jeden vysokotlaký proud. Došlo však k silnému zakouření celého provozu a proto ho museli všichni zaměstnaci opustit.
   Následoval průzkum termokamerou a nucené odvětrání. Na místě zasahovali hasiči z Nového Hrádku, Bohdašína a Dobrušky. Nikdo nebyl zraněn, vzniklá škoda byla odhadnuta na 250 tisíc Kč, uchráněné hodnoty na 15 milionů Kč.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
11. prosince 2018 - 18:24

spadlý strom

Nový Hrádek, Rzy
 
Nápor čerstvého sněhu nevydržel strom u silnice mezi Novým Hrádkem a Olešnicí, kterou svým pádem kompletně zablokoval. Na místě jsme spolupracovali s posádkou technického automobilu ze Stanice Dobruška.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
27. listopadu 2018 - 9:36

kouř z bytu

Olešnice v Orlických horách
 
Do Olešnice v Orlických horách kvůli kouři vycházejícímu z bytu zamířili kromě místní a naší jednotky také hasiči z Deštné v Orlických horách, z Dobrušky a také výšková technika z Nového Města nad Metují.
   Prvotní průzkum však ukázal, že nedochází k hoření, ale kouř způsobila rychlovarná konvice na zapnutém sporáku. Zasažený byt tak byl pouze odvětrán.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
 
26. listopadu 2018 - 22:55

požár dřevního odpadu

Nový Hrádek
 
K požáru hromady dřevního odpadu v areálu pily vyjeli hasiči z Nového Hrádku a Dobrušky. Ten byl rychle zlikvidován jedním vysokotlakým proudem a jedním proudem C se smáčedlem. Škoda nevznikla.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
22. října 2018 - 16:40

požár zahradního domku

Sněžné
 
Hasiči z Novéhu Hrádku, Olešnice a Dobrušky vyjeli k požáru dřevěného zahradního domku na Sněžném. Po příjezdu byl již celý v plamenech, pomocí dvou vodních prodů byl uhašen a následně rozebrán. Způsobená škoda byla 15 tisíc Kč, nikdo nebyl při požáru zraněn. Příčinou byla nedbalost při pálení listí.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
HZS Královéhradeckého kraje: podrobná zpráva
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
 
15. října 2018 - 7:46

požár lesa

Sněžné
 
Z kopce nad Novým Hrádkem byl pondělního rána zpozorován kouř a plameny z lesa na protějším svahu v okolí Sněžného. Hledat místo požáru a zabránit tak větším škodám vyrazili dobrovolní hasiči z Nového Hrádku a Olešnice, profesionální jednotka z Dobrušky a také starosta s pracovníky městyse.
   Po nalezení místa hoření a vhodné příjezdové cesty byla ještě povolána cisterna dobrovolných hasičů z Bohdašína. Nasazeno bylo několik proudů C včetně smáčedla. Hasební voda byla dopravována kyvadlově z areálu ch.v.d. Detecha.
   Dobrovolná jednotka z Dobrušky po dobu zásahu držela pohotovost pro případ další mimořádné události.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
 
1. října 2018 - 18:15

likvidace obtížného hmyzu

Borová, U Jedle
 
Hasiči zlikvidovali sršní hnízdo na půdě rodinného domu.
 
23. září 2018 - 5:08

spadlé stromy

Nový Hrádek - Doly
 
Tři spadlé stromy, které kompletně blokovaly silnici u Panského mlýna, byly v časnýh ranních hodinách rozřezány, odklizeny z vozovky a špička jednoho z nich vytažena z koryta řeky.
 
22. září 2018 - 11:48

spadlé stromy

Nový Hrádek - Doly
 
Hasiči ve spolupráci s pracovníky ČEZu odstranili stromy spadlé přes dráty elektrického vedení.
 
14. srpna 2018 - 19:00

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek, Rzy
 
Hasiči provedli likvidaci sršního hnízda v podbití střechy rekreační chaty na Rzech.
 
13. srpna 2018 - 12:47

požár lesa a louky

Jarków, Polsko
 
Spolu s profesionálními hasiči z Náchoda a jednotkou z Olešnice v Orlických horách jsme byli vyzváni k pomoci s hašením požáru louky a lesa u obce Jarków v Polsku. Na místě jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody a hašení lafetovou proudnicí.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Facebook.com - Hasiči Olešnice: fotografie
Facebook.com - Lewin998: fotografie
Facebook.com - Kudowa Na Sygnale: fotografie
 
14. července 2018 - 17:54

požár lesní hrabanky

Nové Město nad Metují
 
Hasiči vyjeli k požáru lesní hrabanky v Pekelském údoli. Vzhledem k velmi členitému terénu a hledání vhodné příjezdové cesty, která vedla od Přibyslavi, byla naše cisterna na vhodném místě jako první.
   Bylo rozvinuto téměř 200 m hadicového vedení C a D a nasazeny dva útočné proudy D. Kvůli úspoře hasební vody a zvýšení účinku hašení bylo použito smáčedlo. Místo požáru se nacházelo na skalním útesu nad řekou. Zasahující hasiči se tak museli jistit pomocí lanové techniky.
   Náročný zásah trval přes dvě hodiny a spolupracovali jsme při něm s hasiči z Dobrušky a z Nového Města nad Metují.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
28. června 2018 - 17:34

spadlý strom

Sněžné
 
Jednotka odstranila na žádost starosty obce Sněžné vyvrácený strom, který spadl na kontejnery s tříděným odpadem a zasahoval do místní komunikace.
 
3. června 2018 - 0:37

požár stodoly

Bohdašín
 
V noci ze soboty na neděli došlo k požáru stodoly v Bohdašíně. Po zkrocení plamenů musel být všechen zasažený materiál vyházen z půdních prostor ven. Hořelo převážně uskladněné seno, střešní konstrukce nebyla požárem poničena. Celý zásah probíhal v dýchací technice. Profesionální hasiče z Dobrušky na místě doplnili dobrovolní z Bohdašína, Nového Hrádku, Nového Města nad Metují a Olešnice v Orlických horách.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
2. června 2018 - 20:54

úklid zaplavené vozovky

Nový Hrádek, Dlouhé
 
Odpolední přívalový déšť způsobil znečištění a zaplavení silnice mezi Novým Hrádkem a Olešnicí. Hasiči tak spolu se starostou městyse zajistili její úklid a zprůchodnění ucpaných kanalizačních vpustí na přilehlé lesní cestě.
 
18. května 2018 - 9:09

požár střechy

Bohdašín
 
Hasiči vyjeli k ohlášenému požáru střechy rodinného domu v Bohdašíně. Ten byl naštěstí uhašen ještě v zárodku před příjezdem hasičů. Ti pak prováděli pouze kontrolu a odvětrání zasažených prostor. Na místo dorazili profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolné jednotky z Bohdašína, Nového Hrádku a Nového Města nad Metují včetně výškové techniky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
14. května 2018 - 11:46

spadlý strom

Nový Hrádek, Rzy
 
Ke spadlému stromu, který částečně blokoval silnici na Rzech, vyjeli hasiči z Nového Hrádku a Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
17. dubna 2018 - 16:27

požár dřevníku

Olešnice v Orl. h., Lužany
 
K požáru přístřešku s uskladněných dřevem, navíc na okraji lesa, došlo v Olešnici v místní části Lužany. Kvůli zajištění dostatečného počtu hasičů i vody na místě zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní z Olešnice v Orlických horách, Nového Hrádku, Bohdašína a Deštného v Orlických horách. Zásah probíhal v dýchací technice pomocí 4 vodních proudů.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Hasiči Nové Město n. Met.: fotografie
 
3. dubna 2018 - 13:06

požár trávy

Nový Hrádek
 
Kvůli požáru suché trávy na okraji městyse byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místo tak kromě místních dorazily také jednotky HZS Dobruška a Náchod posílené o dobrovolné hasiče z Nového Města nad Metují, Bohdašína a Olešnice v Orlických horách. Díky jejich zásahu se podařilo zabránit šíření požáru a žádná škoda tak nevznikla.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
Hasiči Nové Město n. Met.: fotografie
 
18. března 2018 - 16:05

spadlý strom přes vozovku

Nový Hrádek, směr Rokolský most
 
Spadlý strom blokoval vozovku mezi Novým Hrádkem a Rokolským mostem, hasiči jej rozřezali a odstranili.
 
18. března 2018 - 10:55

spadlý strom přes vozovku

Nový Hrádek, Dlouhé-Rzy
 
Necelou hodinu po předchozím výjezdu jsme vyrazili znovu do Rzů odstranit vyvrácené a nalomené stromy, které hrozily pádem na vozovku. Na místě jsme spolupracovali s jednotkou z Olešnice v Orlických horách a posádkou vyprošťovacího automobilu ze stanice profesionalích hasičů v Rychnově nad Kněžnou.
   V průběhu zásahu byla silnice zhruba hodinu uzavřena. Na místě také natáčela Česká televize.
 
Odkazy:
Česká televize: Události 18. března 2018 (čas 23:30)
 
18. března 2018 - 10:04

spadlý strom přes vozovku

Nový Hrádek, Dlouhé-Rzy
 
Hasiči vyjeli k pádu dalšího stromu, tentokrát přes vozovku vedoucí od rekreačního zařízení Police ČR na Rzech k Jedli.
 
18. března 2018 - 1:42

pád stromu na dům

Nový Hrádek, Končiny
 
Uprostřed větrné noci byli hasiči vyslání ke stromu, který v místní části Končiny spadl na střechu domu. Provedeným průzkumem spolu s profesionály z Dobrušky bylo ověřeno, že nedošlo k žádnému zranění osob ani zvířat. Vzhledem k silnému větru bylo rozhodnuto, že odstranění spadlého stromu se v noci nebude provádět. Výjezd jednotky komplikoval kromě větru také silný mráz a výpadky elektrického proudu.
 
22. ledna 2018 - 9:24

požár komína

Nový Hrádek, Antonína Kopeckého
 
Hasiči vyjeli k požáru komína, provedli uhašení a vybrání kamen a zajistili přístup ke komínovému tělesu. po kontrole termokamerou byl zásah ukončen. Škoda nevznikla. Na místo dorazili také hasiči z Dobrušky a hlídka Policie ČR.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
 
5. ledna 2018 - 21:02

záchrana psa z řeky

Nový Hrádek, Doly
 
Hasiči byli vysláni k záchraně psa, který se nemohl dostat z prostoru jezu na řece Olešence zpět na břeh. Za pomoci žebříku a lana byla šedesát kilogramů vážící fena vytažena na pevnou zem a bez následků předána majitelům. Na místě jsme spolupracovali s profesionální jednotkou z Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva HZS Královéhradeckého kraje
  

2017 


11. prosince 2017 - 17:44

spadlý strom na vedení VN

Nový Hrádek, Doly
 
Větrem vyvrácený strom, který na Dolech spadl na vedení vysokého napětí, odstranili hasiči ve spolupráci s kolegy z Dobrušky a technikem ČEZ.
 
29. října 2017 - 7:39

spadlý strom a kontrola vodního toku

Nový Hrádek
 
Hasiči byli vyslání k odklizení spadlého stromu, který zasahoval přes polovinu vozovky mezi Novým Hrádkem a Borovou.
   Po návratu hasiči vyjeli ještě jednou a to na žádost starosty městyse za účelem kontroly stavu řeky Olešenky na Dolech a na Rzech. Cestou bylo z vozovoky odstraněno několik zlomených větví.
 
14. září 2017 - 19:38

spadlý strom

Sněžné, směr Sedloňov
 
Ve spolupráci s profesionálními hasiči z Dobrušky byl odstraněn strom spadlý přes silnici vedoucí ze Sněžného do Sedloňova.
 
16. srpna 2017 - 17:53

spadlý strom

Sněžné
 
Na žádost staroty obce Sněžné byl odstraněn zlomený strom, který visel ve stromech nad silnicí.
 
11. srpna 2017 - 6:17

spadlý strom

Nový Hrádek, Doly
 
Hasiči provedli odstranění zlomeného stromu, který ležel přes celou šířku silnice vedoucí na Doly.
 
16. dubna 2017 - 8:30

pátraní po pohřešované osobě

Deštné v Orlických horách
 
Nedělní klid skončil pro členy naší jednotky hned po ránu, když jsme byli vyzváni ke spolupráci na pátraní po pohřešované dívce, které probíhalo pod velením Policie ČR již od sobotního odpoledne v Deštném v Orlických horách.
   V neděli se do akce zapojilo přes sto osob. Hasiči kromě nás a domácích byli z Olešnice v Orlických horách, Dobrého a profesionálové z Rychnova nad Kněžnou.
   Pátraní probíhalo v rojnici napříč náročným horským terénem. V odpoledních hodinách byla akce ukončena nálezem pohřešované. Bohužel bez známek života.
   Celý zásah nám zabral přes devět hodin a spolu s jednotkou se ho aktivě zúčastnil také starosta městyse Zdeněk Drašnar.
 
Odkazy:
Policie ČR: informace k pátrání
Požáry.cz: tisková informace
 
1. března 2017 - 13:18

zahoření tepelné izolace

Nový Hrádek, Doly
 
Silné zakouření prostoru lakovny, způsobené zahořením tepelné izolace vypalovací pece, bylo důvodem k výjezdu hasičů. Během průzkumu v dýchací technice bylo zjištěno, že se požár nerozvinul a připravené vysokotlaké vedení tak zůstalo suché. Lakovna byla odvětrána přetlakovým ventilátorem a poškozená izolace z pece odstraněna.
   Kromě naší jednotky se na zásahu podíleli hasiči z Dobrušky a Bohdašína, dorazil také hasičský vyšetřovatel a policejní hlídka.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková informace
 
24. února 2017 - 16:00

zaplavený sklep

Nový Hrádek, Náchodská
 
Hasiči odčerpali vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu. Kvůli hladkému odtoku bylo také vyčištěno několik kanalizačních vpustí.
 
16. února 2017 - 19:36

požár sazí v komíně

Nový Hrádek, Sokolská
 
Hasiči vyjeli k ohlášenému požáru sazí v komíně. Po zajištění přístupu ke komínu a k vybírací brance byly hořící saze sraženy a vymeteny. Díky rychlému a dobře provedenému zásahu se požár obešel beze škod. Na místo dorazili ještě hasiči z Bohdašína a Dobrušky.
 
Odkazy:
Požáry.cz: tisková zpráva
  

2016 


29. prosince 2016 - 7:45

spadlý strom

Nový Hrádek, cesta u sjezdovky
 
Hasiči rozřezali a uklidili spadlý strom, který blokoval turistickou cestu podél sjezdovky.
 
8. prosince 2016 - 6:02

požár elektroinstalace bojleru

Mezilesí
 
Zahoření elektroinstalace bojleru bylo ohlášeno v rodinném domě na Mezilesí. Požár se naštěstí nerozvinul a k dalším škodám nedošlo. Na místě byli připraveni k zásahu kromě nás také hasiči z Dobrušky, Nového Města nad Metují a Mezilesí.
 
21. listopadu 2016 - 17:00

požár sazí v komíně

Tis
 
Hasiči vyjeli k požáru sazí v komíně rodinného domu do obce Tis. Hořící saze byly vymeteny, k dalším škodám nedošlo. Na zásahu jsme se podíleli s kolegy z Bohdašína a profesionály z Dobrušky.
 
2. září 2016 - 19:15

likvidace nebezpečného hmyzu

Nový Hrádek, Hradní
 
Po sršním bodnutí se na nás obrátila majitelka rodinného domu se žádostí o odstranění jejich hnízda v kůlně na zahradě.
 
22. srpna 2016 - 19:15

likvidace nebezpečného hmyzu

Nový Hrádek, Rokolská
 
Byla provedena likvidace sršního hnízda na půdě rodinného domu, kde trávilo prázdniny několik vnoučat majitele.
 
26. července 2016 - 19:30

likvidace nebezpečného hmyzu

Mezilesí
 
Provedli jsme likvidaci hnízda bodavého hmyzu v kůlně na nářadí za rodinným domem v obci Mezilesí, kde hrozilo napadení děti a seniorů při chystané svatbě.
 
4. června 2016 - 7:00

doprava vody

Nový Hrádek, Dlouhé
 
Po dohodě majitele se starostou městyse, vyjela cisterna doplnit zásobník užitkové vody, který se v důsledku poruchy čerpadla přestal napouštět. V rekreačním objektu bylo v tu dobu ubytováno několik desítek dětí.
 
11. února 2016 - 10:38

požár sazí v komíně

Nový Hrádek
 
K požáru sazí v komíně domu na náměstí vyjela dobrovolná jednotka z Nového Hrádku a profesionálové z Dobrušky. Hořící saze byly sraženy pomocí speciálního vymetacího nářadí, pro vstup na střechu byly použity prostředky pro ochranu před pádem. K rozšíření požáru mimo komín nedošlo.
 
2. ledna 2016 - 18:45

požár dřevníku

Nový Hrádek
 
Hasiči vyjeli k požáru dřevníku u jedné z chat na kopci Šibeník. Plameny, které se již šířily na okolní stromy, se podařilo zastavit jedním C proudem. Na místo dorazili ještě dobrovolní hasiči z Bohdašína, profesionální hasiči z Dobrušky a hlídka Policie ČR. Profesionální hasiči ze stanice Velké Poříčí byli cestou k zásahu odvoláni.
  

2015 


14. listopadu 2015 - 11:00

větev na silnici

Nový Hrádek
 
Jednotka odstranila několik ulomených větví, která zasahovaly do vozovky mezi Nový Hrádkem a křižovatkou U Jedle. Na místo dorazil také technický automobil ze stanice Dobruška.
 
25. října 2015 - 15:22

dohašení ohnišť po pálení

Nový Hrádek
 
V lese mezi Novým Hrádkem a Borovou doutnalo ve svahu několik ohnišť po pálení klestu. Rozvinuli jsme cca 150m hadicového vedení a použili smáčedlo. Po hodině byla všechna ohniště dochlazena a společně s hasiči z Borové a stanice HZS v Dobrušce jsme se vrátili domů.
 
14. září 2015 - 5:13

dohašení ohniště po pálení

Nový Hrádek
 
Lidé jedoucí v pondělí ráno na Nový Hrádek do zaměstnání postřehli, že ohniště, na kterém se ve čtvrtek pálilo klestí po těžbě dřeva, znovu žhne. Hasiči proto provedli jeho opětovné ochlazení.
 
13. září 2015 - 18:00

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek, Dlouhé
 
Majitel rekreačního objektu na Dlouhém požádal hasiče o pomoc s nebezpečným hmyzem. Sršní hnízdo bylo nalezeno v nedostupném prostoru mezi štítovou zdí a dřevěným pobitím, proto proti nim nebylo nijak zakročeno. Majiteli byl pouze doporučen další postup řešení.
 
10. září 2015 - 15:30

dohašení ohniště po pálení

Nový Hrádek
 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce k dohašení ohniště po pálení zbytků po těžbě v lese u silnice nad Rokolským mostem.
 
29. srpna 2015 - 18:56

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Likvidace vosího hnízda v půdním prostoru rodinného domu.
 
24. srpna 2015 - 19:04

likvidace obtížného hmyzu

Nový Hrádek
 
Jednotka vyjela k likvidaci vosího hnízda v půdním prostoru rodinného domu. V rámci výcviku práce s novými ochrannými prostředky pak bylo ještě prohlédnuto hnízdo vos a sršňů pod oplechováním střechy výrobní haly a půda obecního bytového domu.
 
14. srpna 2015 - 22:19

požár pole a slámy

Bohdašín
 
Projíždějící řidiči ohlásili požár slámy na poli mezi obcí Bohdašín a křižovatkou V Propasti. Balíky slámy hořely plameny a silný vítr podporoval šíření požáru směrem k silnici. U ní byl oheň hasiči zastaven a poté hladce zlikvidován.
   Kromě nás zasahovali dobrovolní hasiči z Bohdašína a profesionální z Dobrušky. Dorazila také hlídka Policie ČR. Hasební voda byla kyvadlově dopravována z hydrantu v Novém Hrádku a z požární nádrže v Bohdašíně.
 
1. srpna 2015 - 15:06

požár pole

Mezilesí, Halačov
 
V horkém sobotním odpoledni spatřili obyvatelé Nového Hrádku černý dým a plameny na poli s obilím na kopci nad obcí Mezilesí.
   Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a rychlosti šíření požáru vzrostlým obilím byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a povolány velkokapacitní cisterny i ze vzdálenějšího okolí. Zvažována byla i možnost hašení pomocí vrtulníku či letadla.
   Naše cisterna byla v tu chvíli na cestě z návštěvy letního tábora mladých hasičů v Kamenci v Orlických horách, po dohodě s operačním střediskem však okamžitě zamířila k požáru. Členové jednotky tak k dopravě použili soukromé vozidlo a do hašení pomocí lafetové proudnice a asanační lišty se zapojili na místě. Voda byla dopravována cisternami z čerpacího stanoviště zřízeného u požární nádrže (koupaliště).
   Naštěstí se požár podařilo rychle lokalizovat. A do dvou hodin byl zcela zlikvidován. Zasažena byla plocha o rozloze zhruba 500 x 500 m, odhadnutá škoda činí 180 tisíc korun. Zasahovali profesionální hasiči z Náchoda a Dobrušky a dobrovolné jednotky z Mezilesí, Slavoňova, Nového Hrádku, Nového Města n. Met., Bohdašína, Olešnice v Orl. h., Dobrušky (družstvo Domašín), Bohuslavic, Velkého Poříčí, Dolní Radechové a České Skalice.
 
Odkazy:
HZS KHK: oficiální zpráva
Hasiči Velké Poříčí: fotogalerie
 
12. července 2015 - 9:05

požár lesního porostu

Slavoňov, směr Libchyně
 
K ohlášenému požáru lesního porostu, mezi Slavoňovem a Libchyněmi, dorazili jako první hasiči ze Slavoňova a úspěšně jej uhasili. Po nich na místo dojela jednotka z Nového Města nad Metují, velitelský automobil z profesionální stanice Dobruška a hlídka Policie ČR. Naše cisterna nezajížděla do lese, ale po dohodě s operačním střediskem se vrátila zpět. Žádná škoda nevznikla.
 
7. července 2015 - 13:57

požár ohniště po pálení

Nový Hrádek, Rzy
 
Rozhořívající se ohniště, kde se před několika dny pálilo klestí, zpozorovali dělníci na pasece nad rekreačním areálem Astra na Rzech. Na místo dorazili kromě nás dobrovolní hasiči z Olešnice v Orlických horách a profesionálové z Dobrušky. Na uhašení postačil jeden vodní proud, škoda nevznikla.
 
Odkazy:
Hasiči Olešnice: fotografie
 
30. března 2015 - 6:01

strom na vozovce

Nový Hrádek, Rzy
 
Ráno po větrné a deštivé noci vyjela jednotka odklízet spadlý strom, který zasahoval do vozovky vedoucí do Olešnice v Orlických horách. Strom byl ve spolupráci s profesionálními hasiči z Dobrušky rozřezán, silnice uklizena a zprůjezdněna.
 
Odkazy:
HZS HK: Silný vítr v noci na dnešek přidělával práci také hasičům
 
7. března 2015 - 16:28

požár nákladního vozidla

Bohdašín
 
Požár nákladního vozidla Tatra byl ohlášen v areálu zemědělského družstva v Bohdašíně. Díky pohotové reakci řidiče se oheň nerozšířil a došlo pouze k zahoření tepelné izolace okolo motoru. Na místě jsme se setkali s profesionálními hasiči z Dobrušky a dobrovolnými kolegy z Bohdašína. K likvidaci požáru postačil hasící přístroj.
  

2014 


29. prosince 2014 - 21:21

požár chalupy

Nový Hrádek, Mikulášův kopec
 
Další poplach naší jednotce byl vyhlášen po zpozorování požáru chalupy ve stráni v lokalitě Bukovec nebo Mikulášův kopec. Zasažený objekt se naštěstí podařilo rychle lokalizovat a naše jednotka provedla prvotní průzkum. Ověřila, zda se uvnitř nenacházejí lidé, dále natáhla hadicové vedení (přes 100 m) a navedla přijíždějící jednotky.
   Celý zásah hasičů komplikoval silný mráz, velké zakouření podkrovního prostoru a také přítomnost nadzenmího elektrického vedení. Proto bylo povoláno vozidlo chemické služby s další zásobou vzduchu a také pracovník energetických služeb.
   Cestou k místu požáru došlo k lehké dopravní nehodě, kdy jedna z cisteren poškodila plot a dopravní značení. Jeden ze sousedů, který byl na místě události první, utrpěl malou řeznou ránu na ruce. Ránu mu ošetřila přítomná zdravotní záchranná služba.
   Zásahu se zúčastnili profesionální hasiči ze stanic Dobruška a Náchod a dobrovolné jednotky z Olešnice v Orlických horách, Bohdašína a Nového Města nad Metují. Dohled na požářištěm od dohašení posledních ohnisek do ranních hodin zajistila jednotka z Dobrušky.
   S posypem těžko sjízdných míst na příjezdové cestě ochotně pomohli sousedé. Občerstvení hasičů na místě zásahu i po jeho skončení zajistil starosta městyse ve spolupráci s Restaurací Na Kovárně.
 
Odkazy:
HZS HK: reportáž
Hasiči Nové Město nad Metují: fotografie
Josef Beran: fotografie
 
28. prosince 2014 - 11:59

požár sazí v komíně

Sněžné
 
K ohlášenému požáru sazí v komíně na Sněžném vyjela naše jednotka poslední neděli tohoto roku. Průzkum na místě neprokázal vznik žádných škod a proto se jednotky v krátké době vrátili zpět. Zásahu se kromě nás účastnili profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolní hasiči z Olešnice v Orlických horách.
 
27. září 2014 - 15:59

planý poplach

Nový Hrádek, Rzy
 
Po zdroji hustého bílého dýmu, který byl hlášený někde poblíž silnice ze Rzů na Nový Hrádek, pátrala naše jednotka spolu s hasiči z Olešnice v Orl. h., Bohdašína a profesionály z Dobrušky. Žádný požár objeven nebyl, pravděpodobně se jednalo o nenahlášené pálení klestí.
 
11. května 2014 - 13:56

požár kravína

Borová
 
V neděli odpoledne byl ohlášen požár zemědělského objektu s ustájenými zvířaty na Borové. Na místo jsme dorazili krátce po místní jednotce a ihned jsme se společně zaměřili na zprůchodnění a hašení únikových cest kvůli evakuaci prasat a jalovic, které se nacházely uvnitř.
   Vzhledem k velikosti objektu a množství ohrožených zvířat byl okamžitě vyhlášen vyšší stupeň požárního poplachu a přivolány tak jednotky ze širšího okolí včetně výškové techniky. Po lokalizaci požáru a zabezpečení zachráněných zvířat pokračoval zásah rozebíráním zasažených stropních konstrukcí.
   Žádné ze zvířat na místě nezahynulo díky rychle a dobře zvládnutému zásahu, na kterém se podíleli profesionální hasiči z Náchoda a Dobrušky a dobrovolné jednotky z Borové, Nového Hrádku, Olešnice v Orlických horách, Nového Města nad Metují, České Čermné a Náchoda (družstva Lipí a město).
 
Odkazy:
HZS HK: reportáž
Michal Fanta: fotografie
Hasiči Náchod: fotografie
 
Videa:
požár kravína Borová
4. února 2014 - 16:00

technická pomoc

Nový Hrádek, Šibeník
 
Na žádost starosty městyse jsme odstranili zbytky plechové střešní krytiny, kterou poškodil několik dní trvající nárazový vítr, z budovy rozvodny na Šibeníku.
 
26. ledna 2014 - 9:38

požár

Sněžné
 
V neděli dopoledne byl ohlášen doutnající kontejner na komunální odpad u koupaliště na Sněžném. Na místo vyjela naše cisterna spolu s velitelským vozem a velkoobjemovou cisternou z Dobrušky. Požár byl uhašen jedním proudem C s využitím tuhého smáčedla. Škoda nevznikla.
  

2013 


12. listopadu 2013 - 6:38

požár

Sněžné
 
V úterý ráno vyjela jednotka k doutnajícímu kontejneru na komunální odpad v obci Sněžné. Ten byl uhašen jedním proudem C, žádná škoda nevznikla. Na místě zasahovali také hasiči z požární stanice Dobruška.
 
 
28. října 2013 - 16:00

požár

Borová, les směrem na Krahulčí
 
Ve sváteční pondělí odpoledne byla naše jednotka vyslána k požáru lesa v obci Borová. Po domluvě s operačním střediskem jsme místo požáru hledali ve spolupráci s jednotkou hasičů z Borové. Na lesní pasece směrem na Krahulčí se nacházelo několik ohnisek žhavého popela po pálení klestí, některá již hořela nízkým plamenem. K zásahu se připojili profesionální hasiči z Dobrušky a požár byl bez dalších škod uhašen.
 
 
26. října 2013 - 18:43

požár

Nový Hrádek, Hradní ulice
 
V sobotu v podvečer jednotka vyjela k nahlášenému požáru zahradní chaty poblíž Frymburku. Naštěstí se jednalo pouze o požár tůjí u chatky, který se sousedům podařilo uhasit pomocí hasícího přístoje, žádná škoda tedy nevznikla. Na místo dorazila také cisterna HZS z Dobrušky.
 
 
30. dubna 2013 - 12:45

požár

Česká Čermná
 
Poslední dubnový den byla naše jednotka vyslána k požáru lesní paseky u České Čermné, kde zajistila dodávku další vody k hašení a pomoc přítomným hasičům. Na místě zasahovaly profesionálové ze stanice Náchod, dobrovolní hasiči z Náchoda, Lipí, Dobrošova a České Čermné. Přítomna byla také Policie ČR.
 
Odkazy:
SDH Náchod: fotografie
 
20. dubna 2013 - 17:49

požár

Olešnice v Orlických horách
 
V sobotu 20. dubna podvečer vyjela naše jednotka k požáru botníku v bytovém domě v Olešnici v Orlických horách. Při našem příjezdu, byl již požár uhašen místní jednotkou a probíhalo odvětrávání zasažených prostor. Na místo dorazili také hasiči z Dobrušky a hlídky Policie ČR a Městské policie z Dobrušky.
 
26. ledna 2013 - 0:51

požár

Nový Hrádek
 
Poprvé v roce 2013 vyjela naše jednotka v sobotu 26. ledna téměř hodinu po půlnoci k požáru sazí v komíně rodinného domu na Novém Hrádku.
   Během zásahu, na kterém se dále podíleli hasiči z Dobrušky, Nového Města nad Metují a Policie ČR, nedošlo k žádné škodě na majetku.
  

2012 


11. listopadu 2012 - 19:41

požár

Nový Hrádek, Pačkora
 
V neděli 11. listopadu večer byl ohlášen požár chalupy Na Pačkoře. Po našem příjezdu byla již část střechy pohlcena plameny. Po průzkumu obytných částí domu jsme zahájili hasební zásah. Postupně na místo dorazili hasiči z Dobrušky, Olešnice v Orlických horách, Nového Města nad Metují, Bohdašína a řídící důstojník z Požární stanice Náchod.
   Doprava vody probíhala kyvadlově z hydrantu u školy. Pro dohašení všech ohnisek se musela alespoň částečně rozebrat členitá konstrukce střechy. Požářiště pak bylo pod neustálým dozorem až do ranních hodin.
 
Odkazy:
HZSHK: podrobné informace
mishaphotos: fotografie
hasiči N. Město n. M.: videosestřih
 
30. září 2012 - 8:22

požár

Sendraž
 
Trámy a izolace ve střeše rodinného domu, který byl zasažen požárem z páteční noci, se v neděli bohužel znovu rozhořely a naše jednotka znovu vyjížděla. Nově vzniklé plameny byly rychle uhašeny, bylo však nutné velmi pečlivě rozebrat zbývající střešní krytinu a odhalit zbylá ohniska.
   Opět zasahovala PS Dobruška, vysokozdvižná plošina PS Náchod a dobrovolné jednotky ze Sendraže, Mezilesí, Slavoňova a Nového Města.
 
28. září 2012 - 23:53

požár

Sendraž
 
Několik minut před páteční půlnocí byla naše jednotka vyslána k požáru podkrovního prostoru rodinného domu na Sendraži. Po jejím příjezdu již ze střechy objektu šlehaly plameny. Když se je podařilo srazit, musela být plechová střecha rozebrána a dohašena skrytá ohniska.
   Náročný zásah probíhal v dýchací technice a kvůli práci ve výšce i s nejvyšší opatrností. Na likvidaci požáru se dále podíleli profesionální hasiči z požární stanice Dobruška, automobilový žebřík ze stanice Náchod a dobrovolní hasiči ze Sendraže, Mezilesí, Slavoňova, Nového Města nad Metují, Bohdašína, Domašína a Dobrušky.
 
HZS HK: podrobné informace
mishaphotos: fotografie
Odkazy:
hasiči N. Město n. M.: videosestřih
 
26. května 2012 - 13:19

požár

Česká Čermná, Vrbiny
 
V sobotu 26. května odpoledne vyjela naše jednotka k požáru lesního porostu v České Čermné, poblíž hranic s Polskem. Na místo dorazila jako druhá cisterna a ihned se zapojila do hasebních prací pomocí jednoho proudu C. Na zásahu se dále podíleli jednotky z České Čermné, Dobrošova, Lipí, Náchoda, Bělovse, Olešnice v Orl. h. a profesionálové ze stanice Náchod.
 
30. dubna 2012 - 20:47

planý poplach

Nový Hrádek, směr Borová
 
Během pálení čarodějnic byl nahlášen požár lesa mezi Novým Hrádkem a Borovou. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. V tu dobu však již byla na cestě jednotka profesionálních hasičů z Dobrušky a dobrovolných z Nového Města nad Metují. Na místo se dostavila i Policie ČR.
 
29. dubna 2012 - 11:53

technická pomoc

silnice směr Olešnice v Orl. h.
 
Během naší cesty zpět z prvního zásahu přijalo operační středisko hasičů zprávu o stromě bránícím průjezdu přes silnici vedoucí do Olešnice nedaleko Čížkova mlýna. Strom, který ležel přes celou šíři vozovky, byl rozřezán a silnice zprůjezdněna.
 
29. dubna 2012 - 11:29

technická pomoc

silnice směr Nové Město n. M.
 
Silný vítr, který v neděli 29. dubna způsobil několik výpadků dodávky elektřiny, zapříčinil i pád mnoha stromů na vozovky.
   Protože hasiči z Nového Města nad Metují zasahovali v Pekle, vyjela naše jednotka odstranit strom, který blokoval část silnice vedoucí z Blažkova do Nového Města poblíž odbočky na lázně Rezek. Na místě jsme spolupracovali s hlídkou Policie ČR.
 
28. dubna 2012 - 12:12

požár

Olešnice v Orlických horách
 
V sobotu 28. dubna krátce po poledni byla naše jednotka vyslána k požáru neobydleného stavení v Olešnici v Orlických horách. Při příjezdu na místo, byl již celý objekt v plamenech a prioritou tak bylo ochránit před žárem okolní domy, což se podařilo.
   Kromě dodávky vody do dvou hasebních proudů jsme se podíleli na odklízení ohroženého palivového dřeva, na průzkumu přilehlého domu a na závěrečném rozebírání stavební konstrukce shořatého objektu.
   Zásahu se dále účastnili dobrovolní hasiči z Olešnice, Deštného, Bohdašína a profesionálové z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou. Spolupracovala i Policie ČR a Záchranná služba Královéhradeckého kraje.
   Za fotografie a video děkujeme kolegům z Olešnice.
 
Videa:
před příjezdem hasičů
6. března 2012 - 20:26

požár

Nový Hrádek, Doly
 
V úterý 6. března večer byl naší jednotce ohlášen požár klestí po těžbě dřeva v lese nedaleko výzkumného ústavu na Dolech. Jednalo se o dvě malá ohniště. Protože bylo jejich místo špatně dostupné, byly nejprve plameny sraženy pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Následně byla ohniska dohašena pomocí vysokotlakého proudu vedeného přes řeku Olešenku, protože pálení klestí nebylo řádně nahlášeno. Spolupracovali jsme s hasiči ze stanice Dobruška. Při osvětlení místa zásahu byla poprvé na ostro použita elektrocentrála a osvětlovací stožár cisterny.
  

2011 


19. srpna 2011 - 22:48

technická pomoc

Nový Hrádek, silnice směr Olešnice v Orl.h.
 
Při návratu z náročného dvojzásahu přijala naše jednotka zprávu od Policie ČR o stromě blokujícím silnici z Nového Hrádku do Olešnice. Ten byl pomocí motorové pily odstraněn a vozovka zprůjezdněna.
 
 
19. srpna 2011 - 19:25

požár

Provodov-Šonov, Kleny
 
Krátce po příjezdu naší jednotky do Vrchovin byl ohlášen požár autoopravny v obci Kleny, kam ji operační důstojník okamžitě přeposlal. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár osobního vozidla, který byl zlikvidován vysokotlakým proudem. Původně nahlašený požár budovy s tlakovými lahvemi se nepotvrdil. Na zásahu se dále podíleli hasiči z PS Náchod, JSDH Náchod, Nové Město n. Metují a Provodov-Šonov.
 
 
19. srpna 2011 - 18:58

technická pomoc

Vrchoviny
 
Vydatné přívalové deště, které v pátek 19. srpna zasáhli naše okolí, spláchli z polí nad Vrchovinami velké množství bláta přes silnici na Náchod až k rodinným domům. Naše jednotka proto vyjela po dohodě s operačním střediskem na pomoc obyvatelůlm a Novoměstským hasičům při jeho odklízení. Vozovka se splachovala pomocí cisteren. Bláto a kamení, které zasáhlo zahrady a garáže a místy dosahovalo výše až 40 cm, se uklízelo ručně a pomocí přítomných nakladačů.
 
Odkazy:
mishaphotos: fotografie,  video
 
10. července 2011 - 21:15

požár

Sedloňov
 
V neděli večer vyjela naše jednotka k požáru stodoly u rodinného domu v Sedloňově. Krátce po výjezdu ale velitel zásahu usoudil, že již přítomní hasiči požár zvládnou a proto se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
31. května 2011 - 10:28

požár

Borová
 
K prvnímu výjezdu s novou cisternou vyjela naše jednotka v úterý 31. května dopoledne. Jednalo se o malý požár trávy způsobený pádem elektrického vedení na Borové. K požáru také vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky a Náchoda.
 
2. února 2011 - 16:30

požár

silnice směr Borová
 
Poprvé v roce 2011 vyjela naše jednotka k požáru automobilu na silnici mezi Novým Hrádkem a Borovou. Požár v motorovém prostoru uhasila posádka vozidla a kolemjedoucí řidiči pomocí sněhu. Po příjezdu hasičů byl oheň dohašen hasícím přístrojem a odpojen akumulátor. Na zásahu se dále podíleli hasiči HZS z Dobrušky, vyšetřovatel ZPP a Policie ČR.
  

2010 


23. prosince 2010 - 15:54

požár

Nový Hrádek, Antonína Kopeckého
 
Ve čtvrtek 23. prosince před 16. hodinou byl ohlášen požár osobního vozidla na LPG v ulici Antonína Kopeckého. Jednalo se o požár v motorovém prostoru, který byl naší jednotkou lokalizován pomocí ručních hasících přístrojů. Následně byly motorový prostor a nádrž LPG ochlazovány proudem vody. Místo zásahu zadokumentovali profesionálové z Dobrušky a Policie ČR, kteří jej poté předali vyšetřovateli HZS. Hasiči z Nového Města nad Metují se po domluvě vrátili zpět na základnu.
 
29. října 2010 - 20:22

požár

Mezilesí, směr Sendraž
 
V pátek 29. října večer vyjela naše jednotka k požáru senážních věží v Mezilesí. Na místě bylo zjištěno, že hoří uskladněná senáž v jedné z nich. Hasební zásah vodou a pěnou probíhal ze země i z obslužné lávky nad věžemi, ze které jeden z hasičů spadl do požárem nezasažené věže. Odtud byl pomocí lezeckého vybavení vytažen a s lehkým zraněním spuštěn na zem, kde byl předán do péče Zdravotní záchranné služby. Zásahu, který byl po půlnoci ukončen, se účastnily dobrovolné jednotky z Mezilesí, Nového Hrádku a Nového Města nad Metují a hasiči z Požárních stanic Dobruška a Náchod. Členové naší jednotky se podíleli na hašení z lávky a na záchraně raněného. O případu informovala i televize Nova v sobotním zpravodajství.
 
HZS HK: podrobné informace
mishaphotos: fotografie
Odkazy:
hasiči N. Město n. M.: videosestřih
 
27. září 2010 - 18:11

dopravní nehoda

Nový Hrádek, silnice směr Olešnice v Orl.h.
 
V pondělí 27. září v podvečer vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu, ke které došlo na silnici z Rokolského mostu směrem na Olešnici v Orlických horách. Na místo dorazila společně s technickým automobilem profesionálů z Dobrušky. První část hasičů pomáhala s ošetřením zraněných a jejich předáním záchranné službě, druhá zajistila osobní vozidlo proti požáru. Na zásahu se dále podíleli hasiči z Nového Města nad Metují a Požární stanice Náchod.
 
mishaphotos: fotografie
2. července 2010 - 11:27

požár

Nový Hrádek - Rzy
 
V pátek 2. července půl hodiny před polednem vyjela naše jednotka k požáru ve skladových prostorech výrobního podniku na Rzech. Oheň brzy sám zhasl a došlo pouze k silnému zakouření. Na místě zasahovali také profesionální hasiči z Náchoda a Dobrušky a dobrovolní z Nového Města nad Metují.
 
15. června 2010 - 20:13

požár

Nový Hrádek, za sokolovnou
 
K dalšímu požáru v tomto měsící vyjela naše výjezdová jednotka v úterý 15. června krátce po 20. hodině. Hořící dřevník za místní sokolovnou byl uhašen ve spolupráci s hasiči PS Náchod a PS Dobruška.
 
6. června 2010 - 16:43

požár

Nový Hrádek - Doly
 
V neděli 6. června odpoledne byla JSDH Nový Hrádek povolána k požáru lesního porostu v Pekelském údolí. Jednalo se o následky lesní těžby. Tříhodinový zásah komplikoval členitý a kopcovitý terén.
 
10. března 2010 - 14:10

požár

Olešnice v Orlických horách
 
Ve středu 10. března po čtrnácté hodině vyjela JSDHO Nový Hrádek k požáru rodinného domu v Olešnici v Orlických horách. Naše jednotka dorazila na místo jako druhá, hned po místní. Požárem již byla zasažena celá střecha, hasiči museli použit dýchací techniku. Zásah komplikovala přítomnost zemědělských zvířat, teplota pod bodem mrazu a nedostatek hasiva. Na likvidaci se podílelo devět hasičských sborů, které dostaly požár pod kontrolu po téměř třech hodinách. Prohlédněte si fotografie a
 
HZS HK: podrobné informace
8. ledna 2010 - 18:15

technická pomoc

křižovatka V Propasti
 
Následky sněhové kalamity, která postihla Náchodsko, pomáhala odklízet i naše jednotka a to v pátek 8.ledna po osmnácté hodině. Jednalo se o odstranění dvou stromů ze silnice poblíž křižovatky "V Propasti".
 
HZS HK: podrobné informace 

2009 


18. října 2009 - 16:08

technická pomoc

silnice Nový Hrádek - Borová
 
Po zprůjezdnění silnice do Olešnice jednotka zajistila také dočištění úseku silnice z Nového Hrádku na Borovou.
 
18. října 2009 - 14:00

technická pomoc

silnice Rokole - Olešnice v Orl. h.
 
V neděli 18.října odpoledne byla jednotka SDH Nový Hrádek povolána společně s jednotkami Olešnice v Orl.h. a Bohdašín ke zprůjezdnění silnice z Rokole do Olešnice, která byla po sněhové kalamitě uzavřena.
 
HZS HK: podrobné informace
16. října 2009 - 17:34

technická pomoc

Nový Hrádek, Rokole
 
Další zásah 16. října spočíval v kontrole spadlého stožáru elektrického vedení v Rokoli.
 
16. října 2009 - 16:10

technická pomoc

Nový Hrádek - Doly
 
V pátek 16. října 2009 se naše jednotka podílela na odklízení následků sněhové kalamity a to při pádu stromu přes vozovku na Dolech.
 
12. září 2009 - 14:58

požár

Borová
 
Krátce před patnáctou hodinu v sobotu 12. září 2009 vyjela jednotka SDH Nový Hrádek k požáru lesní hrabanky v katastru obce Borová. Na místě spolupracovali s hasiči PS Náchod, PS Dobruška a JSDH Borová. Škoda nevznikla.
 
15. července 2009 - 0:39

požár

Nový Hrádek, Rokolská
 
Ve středu 15.7.2009 v 00:39 byl ohlášen požár výrobních prostor společnosti Kaden v Novém Hrádku. Naše jednotka začala likvidovat plameny šlehající z oken k Rokolské ulici. Po příjezdu hasičů PS Náchod, PS Dobruška a SDH Nové Město nad Metují se pokračovalo v hašení dřevěného stropu, kam se požár rychle rozšířil, a odvětrání zakouřených prostor, včetně chodby obytné části domu. Zhruba po hodině byl požár lokalizován, k jeho dohašení však bylo třeba rozebrat část plechové střechy. Čtyřčlenná hlídka poté hlídala objekt do dopoledních hodin, kdy byl předán vyšetřovatelům HZS a PČR.
 
HZS HK: podrobné informace
mishaphotos: fotografie
29. dubna 2009 - 7:25

požár

Nový Hrádek, Hradní
 
Krátce před půl osmou ve středu 29.dubna vyjížděla naše jednotka k ohlášenému požáru rodinného domu v Hradní ulici. Při průzkumu bylo zjištěno, že došlo k samouhašení nedostatkem vzduchu.
 
28. dubna 2009 - 13:08

požár

Sněžné
 
Hodinu po poledni v úterý 28.dubna 2009 byla jednotka SDH Nový Hrádek povolána k požáru lesní hrabanky a náletových dřevin v sousední obci Sněžné. Požár vznikl následkem nezajištěného pálení klestí.
 
8. dubna 2009 - 12:31

požár

Nový Hrádek, Rokolská
 
Ve středu 8. dubna vyjela naše jednotka k požáru podkroví rodinného domu v Rokolské ulici. Požár se podařilo ve spolupráci s jednotkami PS Náchod, PS Dobruška a SDH Nové Město nad Metují lokalizovat a následně úspěšně zlikvidovat. Můžete si prohlédnout
 
HZS HK: podrobné informace
17. března 2009 - 13:01

požár

Nový Hrádek, Sokolská
 
K prvnímu zásahu v roce 2009 vyjížděla naše jednotka 17. března po obědě. Ohlášen byl požár sazí v komíně rodiného domu v Sokolské ulici. Žádná škoda naštěstí nevznikla.
  

2008 


27. prosince 2008 - 15:53

požár

Borová
 
Krátce před čtvrtou hodinou odpolední v sobotu 27.12.2008 byl naší jednotce nahlášen požár obytné chalupy na Borové. Jednotka Nového Hrádku byla na místě první a zahájila likvidaci požáru. Dále se k ní připojily jednotky SDH Nové Město nad Metují, PS Náchod, SDH Borová a SDH Česká Čermná. Většina vodních proudů byla vedena z naší cisterny, která tak prošla náročnou zatěžkávací zkouškou - přes tři hodiny provozu čerpadla na plný výkon. Kromě kouře, kvůli němuž museli hasiči zasahovat v dýchacích přístrojích, komplikovala situaci i voda namrzající na zemi i v odstavených hadicích. Požár byl dohašen v devět hodin večer. Šestičlenná hlídka složená z hasičů Nového Hrádku a Borové dohlížela na požářiště až do příjezdu vyšetřovatelů HZS v neděli ráno.
 
HZS HK: podrobné informace
mishaphotos: fotografie
2. prosince 2008 - 21:52

požár

Nový Hrádek, Frymburk
 
V úterý 2.12. před desátou hodinou večerní byla jednotka SDH Nový Hrádek přivolána k požáru komínového tělesa v hájovně na Frymburku. Likvidace ohniska byla provedena pískem. K přípádnému zásahu byly připraveny jednotky HZS Dobruška a SDH Nové Město nad Metují.
 
5. října 2008 - 0:24

požár

Nový Hrádek, sokolovna
 
Několik minut po půlnoci byla jednotka odvolána z požáru v Mezilesí zpět na Nový Hrádek, a to k požáru sazí v komíně místní sokolovny, kde právě probíhala Posvícenská taneční zábava. Po prohlídce stavu komínu hasiči z Nového Města nad Metují byla zábava předčasně ukončena pro nebezpečí otravy z unikajicích splodin hoření. Jednotka Nového Hrádku poté zajišťovala dozor až do ranních hodin.
 
4. října 2008 - 22:52

požár

Mezilesí
 
Krátce před jedenáctou hodinou večerní v sobotu 4. října 2008 byla jednotka SDH Nový Hrádek povolána k požáru skladovací haly v obci Mezilesí, kde se nacházelo seno a strojní zařízení včetně kombajnu. Úkolem hasičů bylo zásobovaní místa požáru vodou z nedalekého rybníka. Likvidace požáru probíhala ještě v neděli odpoledne.
 
20. srpna 2008 - 16:15

planý poplach

Borová
 
Ve středu 20.8.2008 odpoledne vyjela jednoka SDH Nový Hrádek k požáru slámy na okraji lesa u obce Borová. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení odpadu. Místo bylo předáno HZS Náchod.
 
15. srpna 2008 - 1:45

požár

Ohnišov
 
V brzkých ranních hodinách v pátek 15.8.2008 byla jednotka SDH Nový Hrádek přizvána k livkidaci požáru střechy rekreačního objektu v Ohnišově. Požár byl lokalizován před příjezdem naší jednotky, která pomohla při rozebírání střešní krytiny a dohašení půdního prostoru.
 
14. srpna 2008 - 9:53

požár

Nový Hrádek
 
Ve čtvrtek 14.8.2008 dopoledne zasahovala jednotka SDH Nový Hrádek u požáru suché trávy na louce v katastru městyse.
 
7. srpna 2008 - 19:00

požár

Olešnice v Orlických horách
 
Ve čtvrtek 7.8.2008 v podvečer byla jednotka SDH Nový Hrádek povolána na pomoc při hašení požáru lesní hrabanky v katastru Olešnice v Orl. horách. Členové jednotky střídali zasahující hasiče při dohašování.
 
21. dubna 2008 - 21:59

technická pomoc

Jestřebí
 
V pondělí 21.4.2008 ve 21:59 hodin byla JSDH Nový Hrádek povolána k odklizení stromu spadlého na vozovku v obci Jestřebí.
 
10. dubna 2008 - 19:10

technická pomoc

Nový Hrádek
 
Ve čtvrtek 10.4.2008 byla jednotka SDH Nový Hrádek spolu s PS Náchod, JSDH Nové Město n.M., JSDH Borová a JSDH Česká Čermná povolána na žádost Policie ČR k pátrání po pohřešované osobě. Patrácí akce však byla štastně ukončena ještě před shromážděním hasičských jednotek.
 
1. března 2008 - 10:55

technická pomoc

silnice v okolí Nového Hrádku
 
V sobotu 1.3.2008 se jednotka SDH Nový Hrádek podílela na odklízení následků větrné smršti.
  

2007 


28. září 2007 - 13:00

požární dozor

ZŠ Nový Hrádek
 
O víkendu 28.-29.9.2007 SDH Nový Hrádek zabezpečoval požární dozor při pracech na půdní vestavbě základní školy.
 
26. června 2007 - 18:12

technická pomoc

Nový Hrádek, Hradní
 
26.6.2007 jednotka SDH vyjížděla do Hradní ulice odklízet stromy spadané přes vozovku.
 
29. května 2007 - 18:09

požár

Nový Hrádek - Doly
 
29.5.2007 zasahovala jednotka SDH u požáru vzduchotechniky výrobního družstva Velos v Dolech.