Tísňová volání
 

Evropská linka 112Jednotné evropské číslo tísňového volání 112


112 • linka funguje ve všech členských státech EU (a některých dalších)
 • společná pro získání pomoci hasičů, policie i lékařské pomoci
 • dostupná z mobilního telefonu se signálem libovolného operátora
 • určena také pro příjem volání v cizích jazycích
 • v České republice je rovnocenná s čísly 150, 155, 158
 • centra tísňového volání jsou umístěna v sídlech HZS krajů
 • při přetížení místní linky je hovor přesměrován do jiného kraje
 

Hasiči, lékařská pomoc, policieHasiči


150 • požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technická havárie, vyproštění osob,...


Krajské operační a informační středisko HZS Hradec Králové:

950 530 100
 • ohlašování pálení, při nefunkčním spojení pomocí radiostanic,...


Lékařská pomoc


155 • náhlé a neočekávané zhoršení zdravotního stavu, závažný úraz, jiné ohrožení zdraví či života841 155 155 • informační linka pro Královéhradecký kraj
 • poskytuje informace o dostupnosti zdravotní péče, konzultace
  s pohotovostním lékařem
Policie České republiky


158 • krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález
  podezřelého předmětu (stará munice, nástražný systém),...


Městská (obecní) policie


156 • pokud je zřízena - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování
  ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, ...
 

Jak volat na tísňová číslaNež zavoláte

 • zachovejte klid
 • v případě ohrožení si zajistětě vlastní bezpečnost
 • ujasněte si, co chcete nahlásit, proč voláte na tísňovou linku
 • po zavolání vyčkejte na přihlášení operátora
 • mluvte pomalu a srozumitelně, nekřičte
 • pokud jste vytočili špatné číslo, nezavěšujte, operátor situaci vyřeší


Popis události

 • stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte
  • Vaše jméno a příjmení, číslo, ze kterého voláte
  • co se stalo, počet osob, které potřebují pomoc
   (např. co hoří - les, továrna, obydlený dům, při úraze - jak k němu došlo, stav dechu a vědomí, atd.)
  • kdy k události došlo
 • pokud víte o dalších hrozících nebezpečích (výbuch, přítomnost nebezpečných látek) či o problémech v dojezdové trase, uveďte je
 • může se stát, že daná událost je již nahlášena a operátor hovor ukončí


Určení místa události

 • přesné určení místa události je klíčové pro účinnou pomoc
 • při volání z pevné linky je adresa volání určena automaticky
 • při volání z mobilního telefonu je určena pouze oblast
 • upozorněte operátora, pokud nevoláte z místa ohlašované události
 • pro určení místa události použijte:
  • název města či městské části, název ulice, číslo popisné nebo orientační
  • významné budovy jako úřady, školy, pošty, divadla, sportoviště
  • historické budovy, kostely, hřbitovy
  • číslo dálnie, směr, kilometr
  • odkud kam vede silnice, jakou obcí jste projeli nebo projedete
  • číslo silnice, mostu, železničního přejezdu nebo podjezdu
  • značku čerpací stanice a na jaké je silnici
  • název železniční trati (odkud kam vede), stanice, kilometráž
  • název vodního toku či plochy, říční kilometr, název jezu nebo sídla
  • místní názvy použijte společně s názvy blízkých obcí apod.
  • GPS souřadnice (pozor na použitý formát)
  • pro zpřesnění lze použít rozhledny, rozvodny, turistické trasy


publikace HZS ČR: Víš odkud voláš na tísňovou linku?
Než zavěsíte

 • spolupracujte s operátorem, odpovězte na jeho otázky
 • v případě potřeby Vám operátor poradí jak pomoci postiženým
 • nezavěšujte jako první, vyčkejte až hovor ukončí operátor
 • buďte v dosahu telefonu pro případ zpětného volání
 • zajistěte přístupovou cestu (brány, vrata), rozsviťte
 • v domácnosti připravte zdravotní dokumentaci, užívané léky
 • pokud se situace změní, zavolejte tísňovou linku znovu
 

Zneužití tísňových číselZneužití tísňových čísel je trestné

 • zlomyslné volání na tísňové linky lze kvalifikovat jako trestný čin
 • telefon, ze kterého je voláno, může být zablokován
 • volajícího lze identifikovat i když volá bez SIM karty
 • místo volání je okamžitě předáváno Policii ČR


Zdroj: HZSCR.cz, ZZSKHK.cz, firebrno.cz