Označení hasičů


Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se řídí podle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.
Označení členů dobrovolných jednotek stanovuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.


 
 
 

Výložky vycházkového stejnokroje

 

Označení členů SH ČMS (SDH)

  proužek zlatavý, 5 x 30 mm
 
    Člen SH ČMS (SDH)
 
    Člen SH ČMS (SDH) po 3 letech členství
 
    Člen SH ČMS (SDH) po 5 letech členství
 
    Člen SH ČMS (SDH) po 8 letech členství
 
    Člen SH ČMS (SDH) po 10 letech členství
 
 
 

Označení funkcionářů SDH

  rozeta zlatavá, průměr 14 mm
 
    Vedoucí kolektivu
 
    Člen výboru, revizor
 
    Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady
 
    Starosta SDH
 
 
 

Označení funkcionářů okrsku

  rozeta zlatavá, průměr 18 mm
 
    Aktivista okrskového výboru
 
    Člen okrskového výboru, revizor
 
    Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady
 
    Starosta okrsku
 
 
 

Označení funkcionářů OSH

  sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 14 mm
 
    Zaměstnanec kanceláře OSH
 
    Vedoucí kanceláře OSH
 
 
  sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 18 mm
 
    Člen odborné rady OSH
 
    Člen výkonného výboru OSH a OKRR
 
    Náměstek starosty OSH, předseda OKRR
 
    Starosta OSH
 
 
 
 

Výložka pracovního stejnokroje

 

Označení členů dobrovolných jednotek

  růžice stříbrná, průměr 14 mm
proužek stříbrný, 5 x 30 mm
 
    Hasič
 
    Starší hasič po 3 letech členství v jednotce
 
    Strojník
 
    Technik
 
    Velitel družstva
 
    Velitel družstva
Zástupce velitele dobrovolné jednotky
 
    Velitel dobrovolné jednotky
Výše jsou zobrazena označení, se kterými se u nás můžete běžně setkat. Kompletní přehled označení a jejich použití najdete ve Stejnokrojovém předpisu SH ČMS nebo ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.