Členové a výbor sboru
 

Výbor sboru

   Členové výboru a revizor sboru byli ustanoveni Valnou hromadou SDH Nový Hrádek ve volbách dne 28.12.2019. Funkční období má trvání 5 let.
 
Složení výboru:
Holinka Milanstarosta
Suchánek Vladimírvelitel
Suchánková Martinapokladník
Hrubá Vlastavedoucí mládeže
Přibylová Petrajednatel
Bek Davidpreventista
Bek Jiříčlen výboru
Kratochvíl Jančlen výboru
Lanta Radomírčlen výboru
Poul Adamčlen výboru
Přibyl Libor ml.člen výboru
Štěpán Radimčlen výboru
Vanický Tomáščlen výboru
 
Kontrolní a revizní rada:
Rázl Jaroslav ml.revizor sboru 

Členská základna


Všichni členové se schází vždy před koncem kalendářního roku na Valné hromadě.


 

Udělená ocenění


Stav k 1. 1. 2016.


   Čestné uznání SDH:
 
Bek Jiří
Bek David
Bek Aleš
Beková Olga
Grim Milan
Grim Jarmil
Grimová Jarmila
Holinka Milan
Kotyška Josef
Kratochvíl Jan
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Suchánek Vladimír
Štěpán Ivo
Štěpán Radim
Vančurová Jana

01. 01. 1985
01. 12. 2005
01. 01. 1987
01. 01. 1987
01. 01. 1976
01. 12. 2005
01. 01. 1985
01. 01. 2010
01. 01. 1985
01. 01. 2013
01. 01. 1984
01. 01. 1985
01. 06. 2000
01. 01. 1986
01. 01. 2010
01. 01. 1985
 
 
   Medaile Za věrnost - 10 let:


Bek Jiří
Bek Aleš
Beková Olga
Beková Václava
Dušánek Zbyněk
Fišer Josef
Grim Petr
Grim Jarmil
Holinka Milan
Marková Anna
Přibyl Josef
Přibylová Petra
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Siegelová Žaneta
Suchánek Vladimír
Suchánková Martina
Špreňar Jaroslav
Špreňar Jaroslav ml.
Štěpán Ivo
Štěpán Radim

01. 01. 1989
29. 03. 2000
29. 03. 2000
18. 11. 2015
01. 01. 1989
29. 03. 2000
18. 05. 2005
18. 05. 2005
31. 03. 2010
29. 03. 2000
29. 03. 2000
18. 11. 2015
29. 03. 2000
29. 03. 2000
18. 11. 2015
29. 03. 2000
18. 11. 2015
29. 03. 2000
31. 03. 2010
29. 03. 2000
31. 03. 2010
 
 
   Medaile Za věrnost - 20 let:


Bek Jiří
Bek Aleš
Beková Olga
Dušánek Rudolf
Dušánek Zbyněk
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Marková Božena
Přibyl Libor
Rázl Jaroslav
Rázl Jaroslav ml.
Rázl Josef
Rázlová Iveta
Ruffer Petr
Říha Vladimír
Suchánek Vladimír
Školník František
Šotola Josef
Štěpán Ivo
Vančurová Jana

29. 03. 2000
18. 05. 2005
18. 05. 2005
01. 01. 1988
29. 03. 2000
01. 01. 1987
29. 03. 2000
01. 01. 1974
18. 11. 2015
18. 11. 2015
01. 01. 1984
18. 05. 2005
01. 01. 1984
18. 11. 2015
18. 05. 2005
01. 01. 1985
18. 11. 2015
29. 03. 2000
01. 01. 1986
18. 05. 2005
01. 01. 1984
 
 
   Medaile Za věrnost - 30 let:


Bek Aleš
Beková Olga
Dušánek Rudolf
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Marková Anna
Rázl Jaroslav
Rázl Jaroslav ml.
Rázl Josef
Ruffer Petr
Říha Vladimír
Špreňar Jaroslav
Štěpán Ivo
Vančurová Jana

18. 11. 2015
18. 11. 2015
29. 03. 2000
29. 03. 2000
18. 05. 2005
01. 01. 1984
01. 01. 1984
18. 11. 2015
29. 03. 2000
18. 11. 2015
29. 03. 2000
18. 11. 2015
29. 03. 2000
18. 11. 2015
18. 11. 2015
29. 03. 2000
 
 
   Medaile Za věrnost - 40 let:


Dušánek Zbyněk
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav
Rázl Josef
Šotola Josef

18. 11. 2015
31. 03. 2010
18. 11. 2015
29. 03. 2000
29. 03. 2000
31. 03. 2010
31. 03. 2010
29. 03. 2000
 
 
   Medaile Za věrnost - 50 let:


Dušánek Rudolf
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav
Rázl Josef
Říha Vladimír
Šotola Josef
Vančurová Jana

18. 11. 2015
18. 05. 2005
18. 05. 2005
18. 11. 2015
18. 11. 2015
18. 11. 2015
18. 11. 2015
18. 11. 2015
 
 
   Medaile Za věrnost - 60 let:


Kopecký Mojmír
Kotyška Josef

18. 11. 2015
18. 11. 2015
 
 
   Čestné uznání OSH:


Bek Jiří
Bek David
Bek Aleš
Beková Olga
Fišer Josef
Grim Milan
Grim Jarmil
Grimová Jarmila
Holinka Milan
Kotyška Josef
Kratochvíl Jan
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Suchánek Vladimír
Štěpán Ivo
Štěpán Radim
Vančurová Jana

01. 01. 1970
31. 03. 2010
01. 01. 1989
19. 02. 2000
01. 01. 1989
01. 01. 1986
31. 03. 2010
19. 02. 2000
18. 11. 2015
01. 01. 1975
18. 11. 2015
01. 01. 1986
01. 01. 1986
18. 05. 2005
01. 01. 1989
18. 11. 2015
29. 03. 2000
 
 
   Medaile Za příkladnou práci:


Bek Jiří
Bek David
Bek Aleš
Beková Olga
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Suchánek Vladimír
Štěpán Ivo

18. 05. 2005
18. 11. 2015
29. 03. 2000
29. 03. 2000
01. 01. 1982
29. 03. 2000
01. 01. 1980
01. 01. 1990
29. 03. 2000
13. 06. 1990
31. 03. 2010
29. 03. 2000
 
 
   Medaile Za zásluhy:


Bek Jiří
Bek Aleš
Beková Olga
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Suchánek Vladimír
Štěpán Ivo

31. 03. 2010
31. 03. 2010
12. 01. 2005
01. 01. 1990
12. 01. 2005
29. 03. 2000
19. 05. 2010
31. 03. 2010
29. 03. 2000
18. 11. 2015
31. 03. 2010
 
 
   Čestné uznání KSH:


Bek Jiří
Bek Aleš
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Kotyška Josef
Rázl Jaroslav ml.
Ruffer Petr
Štěpán Ivo

25. 10. 2014
29. 10. 2015
03. 06. 2009
02. 06. 2010
29. 10. 2015
29. 10. 2015
12. 04. 2010
29. 10. 2015
 
 
   Medaile (Odznak) sv. Floriána:


Bek Jiří
Beková Olga
Grim Milan
Grimová Jarmila
Kopecký Mojmír
Ruffer Petr

29. 10. 2015
15. 01. 2010
29. 03. 2000
15. 01. 2010
29. 10. 2015
29. 10. 2015
 
 
   Čestné uznání SH ČMS:


Beková Olga
Grim Milan
Grimová Jarmila

07. 05. 2010
01. 07. 2005
07. 05. 2010
 
 
   Za zásluhy o výchovu:


Grimová Jarmila

15. 03. 2007
 
 
   Za mimořádné zásluhy:


Beková Olga
Grim Milan
Grimová Jarmila

20. 11. 2014
26. 11. 2015
20. 11. 2014
 
 
   Medaie Za odvahu a statečnost:


Bek Jiří
Bek Aleš
Ruffer Petr
Štěpán Ivo

11. 11. 1998
11. 11. 1998
11. 11. 1998
11. 11. 1998