Odborná příprava výjezdové jednotky


Odborná příprava je nedílnou součástí náplně činnosti každého člena výjezdové jednotky. V rámci okrsku Mezilesí se proto účastníme každý rok dvou školení a námětových cvičení. Držitelé oprávnění k použití dýchací techniky, motorových pil, řidiči, strojníci a velitelé se pak účastní pravidelných proškolení a přezkoušení.

 

2018 

 

15. prosince

taktické cvičení

Rokole
 
Dálková doprava vody přenosnými motorovými stříkačkami byla námětem taktického cvičení jednotek HZS Dobruška a SDH Nový Hrádek, Olešnice v Orlických horách a Bohdašín.
   Na vzdálenost přes 500 m s převýšením 30 m bylo během řeky Olešenky pomocí dvou motorových stříkaček a jedné cisterny dopraveno jednoduchým hadicovým B vedením přes 30000 litrů vody, které naplnily požární rezervoár v objektu Schönstattských sester v Rokoli.
   Strojníci a jejich stroje si vyzkoušeli přes 30 minut trvající stálý provoz v mrazivém počasí, procvičena byla radiokomunikace na místě zásahu, opakované zastavení a obnovení čerpání a hlavně se všichni zúčastnění detailně seznámili s konstrukcí a nástrahami trvale instalovaných požárních nádrží a jejich armatur.
 
 
12. října

okrskové cvičení

Slavoňov
 
Pravidelné podzimní cvičení okrsku Mezilesí proběhlo v areálu zemědělského družstva ve Slavoňově. Námětem byl požár zemědělského objektu s evakuací ustájených zvířat a záchranou jedné osoby. Některé jednotky proto zajišťovali průzkum objektu a hasební práce, ostatní pak provizorní ustájení a vyvádění zvířat.
 
 
 

2017 

 

11. listopadu

taktické cvičení

Slavoňov
 
Požár dřevěného kostela sv. Jana Křtitele ve Slavoňově způsobený svíčkou byl námětem taktického cvičení jednotek požární ochrany, které proběhlo pod taktovkou Hasičského záchranného sboru.
   Cílem bylo procvičit spolupráci jednotek, taktiku vedení zásahu, postup při evakuaci osob a majetku, komunikaci na místě zásahu pomocí radiové sítě a rozmístění mobilní techniky. Hlavní důraz byl pak kladen na správné použití ochranných pomůcek a dodržování pracovních postupů z hlediska bezpečnosti práce.
   Kromě nás se do cvičení zapojili jednotky obcí Slavoňov, Olešnice v Orlických horách, Nové Město nad Metují a HZS Dobruška.
 
 
29. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek, Doly
 
Koncem září proběhlo každoroční cvičení jednotek okrsku Mezilesí. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem jsme si vyzkoušeli záchranu, fixaci a transport zraněné osoby a probrali jsme možnosti jímání nebezpečných látek z vodní hladiny.
   Další náplní pak byly sací a čerpací zkoušky přenosných stříkaček a ukázka použití ejektoru. Tedy proudového čerpadlo schopného sát z hloubek až 20 m, což je výrazně více, než dokáží běžně používaná čerpadla.
 
 
12. září

strojnický den

Náchod, Běloves
 
V rámci strojnického dne pořádaného hasičským záchranným sborem jsme se zúčastnili výcviku hašení v místech s velkým převýšením. Posloužila k tomu stráň pod bunkrem Březinka v Náchodě Bělovsi.
 
 
14. srpna

mytí vozovky

Jestřebí
 
V rámci odborné přípravy strojníků a pravidelných zkoušek funkčnosti techniky jsme pomohli s čištěním vozovky při rekonstrukci úseku Jestřebí - Nové Město nad Metují.
 
 
 

2016 

 

11. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
Okrsek Mezilesí uspořádal další ze školení pro zásahové jednotky i ostatní zájemce. V první části nám lektoři z hasičského záchranného sboru nám zopakovali postupy resuscitace, tentokrát navíc s použitím ambuvaku z naší výbavy. Poté jsme ještě probrali některé zásahy a také zhodnotili podzimní společné cvičení.
 
 
30. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek
 
Členové zásahových jednotek okrsku Mezilesí se na podzim opět sešli na společném cvičení. Na programu tentokrát bylo sebejištění a sebezáchrana při práci ve výškách, ošetření poranění způsobených poleptáním a provádění resuscitace osob se zástavou tepu nebo dechu.
   Jednotky z Nového Hrádku a Slavoňova si navíc vyzkoušeli zásah u dopravní nehody s výskytem neznámé nebezpečné látky a to včetně nácviku vytyčení nebezpečné zóny, správného použití radiostanic a ustavení mobilní techniky.
 
 
15. dubna

okrskové školení

Jestřebí
 
Náplní dalšího ze společných školení okrsku Mezilesí byla první pomoc. Kolegové od profesionálních hasičů nám umožnili i praktický nácvik, kterého se ze zaujetím zúčastnila většina přítomných.
 
 
22. března

kurz strojníků

Bílé Poličany
 
Tři držitelé kvalikiface strojník si šestnáctihodinovým kurzem v ÚHŠ Bílé Poličany prodloužili její platnost na dalších pět let.
 
 
19. března

práce s motorovou pilou, kácení

Olešnice v Orlických horách
 
V rámci odborné přípravy hasičů určených k obsluze motorové řetězové pily jsme spolu s kolegy z Olešnice v Orlických horách pokáceli přestárlé smrky, které ohrožovaly nejen okolní domy ale i přilehlou silnici.
   Díky perfektní přípravě a organizaci šla práce dobře od ruky a nezapomnělo se ani na přestávku s občerstvením.
 
 
Odkazy:
Orlický týdeník: reportáž
 
18. března

okrskové školení

Jestřebí
 
Na Jestřebí proběhlo další školení jednotek okrsku Mezilesí. Tentokrát na téma hašení požárů polí a lesů, fotovoltaických systémů a motorových vozidel.
 
 
 

2015 

 

13. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
Tématem letošního společného školení okrsku Mezilesí bylo provádění hasebních prací s ohledem na zachování stop pro následné vyšetřování a rozbor příčin vzniku několika skutečných požárů v okolí.
 
 
29. října

školení první pomoci

hasičárna
 
Školení členů jednotky ze základů předlékařské první pomoci a to jak v případě zásahu, tak v běžném životě.
 
 
25. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek
 
Hasiči z jednotek okrsku Mezilesí se sjeli na našem hřišti ke společnému cvičení. Na programu byl nácvik činností při nálezu tlakové lahve zasažené požárem, použití těžké, střední i lehké hasební pěny, první pomoc při nadýchání splodinami hoření a sebezáchrana z výšky slaněním. S organizací nám pomohli také hasiči ze stanice HZS Náchod.
 
 
Odkazy:
Hasiči Blažkov: fotogalerie
 
23. dubna

kurz strojníků

Bílé Poličany
 
Dva členové výjezdové jednotky absolvovali čtyřicetihodinový kruz v ÚHŠ Bílé Poličany a získali tak kvalifikaci strojníka.
 
 
17. dubna

okrskové školení

Slavoňov
 
Jedno z mnoha společných školení hasičů okrsku Mezilesí proběhlo v areálu chaty Bumbálka ve Slavoňově. Tématem tentokrát byla pořadová příprava a to hlavně s ohledem na plánované slavnostní události.
 
 
 

2014 

 

19. listopadu

školení první pomoci

Nový Hrádek, hasičárna
 
Seznámení se se zdravotnickým vybavením a praktický nácvik první pomoci při požáru, dopravní nehodě, nebo i v běžném životě byly námětem interního školení členů výjezdové jednotky.
 
 
14. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
Druhé letošní školení výjezdových jednotek okrsku Mezilesí se týkalo zásad bezpečnosti práce, použití ochranných pomůcek a zhodnocení provedeného cvičení.
 
 
26. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek, Rzy
 
Požár, který zasáhl nebezpečný chemický provoz výrobny nátěrových hmot na Rzech, se stal inspirací pro letošní cvičení okrsku Mezilesí. Naším úkolem byl průzkum sklepa, kde kouř uvěznil jednoho ze zaměstnanců a hasební zásah ze střechy včetně jištění pomocí lanové techniky a to vše v dýchacích přístrojích. Ostatní jednotky se podílely na hašení a sání vody z řeky či podzemní nádrže.
 
 
 

2013 

 

15. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
Náplní pravidelného okrskového školení členů výjezdové jednotky tentokrát byla organizace odborné přípravy, nebezpečí hrozící u zásahu, zásahy rádiové komunikace a také rozbor posledního okrskového cvičení. Role školitelů se zhostili příslušnící HZS Náchod Martin Řehák a Josef Lochman.
 
 
27. září

okrskové cvičení

Jestřebí
 
Požár v zemědělském objektu byl námětem letošního okrskového cvičení. Naše jednotka se zaměřila na hledání a záchranu osoby ve sklepě objektu a na hašení ze střechy. Hasiči ze Slavoňova chladili a vynesli tlakovou láhev od svářecí soupravy. Ostatní jednotky pak zajistili dálkovou dopravu vody. K tomu všemu nám přihlíželo početné čtyřnohé obecenstvo.
 
 
3. července

nové dýchací přístroje

Nový Hrádek
 
Na začátku července byly po provedení všech povinných zkoušek a měření zařazeny do výjezdu nové dýchací přístroje. Část jednotky proto byla zaškolena pro jejich správnou obsluhu a použití.
 
 
28. května

cvičení s dýchací technikou

Velké Poříčí
 
Povinný nácvik pohybu a práce v dýchací technice absolvovali členové výjezdové jednotky v polygonu na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Jeho přestavěné a technicky složité pasáže nám tentokrát daly opravdu zabrat.
 
 
19. dubna

základní kurz hasiče

UPO Velké Poříčí
 
Od 15. do 19. dubna proběhl v Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí základní kurz hasiče. Zúčastnili se ho také Adam Poul a Libor Přibyl, kteří se tak stali novými právoplatnými členy výjezdové jednotky.
   Náplní kurzu bylo nejen teoretické seznámení s technickými prostředky či riziky při zásahu, ale hlavně praktické procvičení základních postupů při hašení požárů, sebezáchraně či první pomoci.
 
 
27. března

cyklické školení velitelů a strojníků

Jaroměř, požární stanice
 
V průběhu měsíce března proběhlo každoroční cyklické školení velitelů a strojníků výjezdové jednotky včetně přezkoušení, které je nutné k prodloužení platnosti jejich kvalifikace.
 
 
 

2012 

 

14. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek - Dlouhé
 
Požár penzionu Hrádek na Dlouhém byl námětem letošního aplikačního cvičení jednotek okrsku Mezilesí. Součástí námětu byla záchrana zraněné osoby, vynesení a chlazení tlakové nádoby a vedení útočných proudů po zemi i z výšky. Děkujeme majiteli za vstřícnost.
 
 
5. června

cvičení s dýchací technikou

Velké Poříčí
 
Osm členů naší jednotky oprávněných k práci s dýchací technikou se podrobilo ve cvičném polygonu na stanici HZS ve Velkém Poříčí povinnému nácviku její údržby, kontroly a použití.
 
 
14. března

cyklické školení velitelů a strojníků

Jaroměř, požární stanice
 
Ve dnech 6. a 7. března se na požární stanici Jaroměr všichni čtyři velitelé naší jednotky zúčastnili pravidelného cyklického školení. Ve středu 14. března se pak tamtéž konalo i školení strojníků.
 
 
9. března

okrskové školení

Jestřebí
 
Každoroční jarní společné školení jednotek okrsku Mezilesí proběhlo opět na Jestřebí. Hlavním tématem tentokrát bylo představení Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany. Pojednává tedy o stupni rizika v jednotlivých obcí kraje a územní působnosti hasičských jednotek.
 
 
Odkazy:
www.vestniky.cz: Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2012
 
 

2011 

 

11. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
Jedenáctého jedenáctý dvatisicícejedenáct, nikoliv v jedenáct, ale v osmnáct hodit proběhlo druhé letošní školení jednotek okrsku. Tématem bylo zhodnocení proběhlého aplikačního cvičení, ukázka videozáběrů z několika zásahů a informace o přechodu pod krajské operační středisko.
 
 
27. října

školení

Nový Hrádek, hasičárna
 
Ve čtvrtek 27. října proběhlo v hasičské zbrojnici školení členů výjezdové jednotky na téma první pomoci a seznámení s novým zdravotnickým materiálem, který máme k dispozici. Stručně byl také zmíněn přechod pod krajské operační středisko od prosince tohoto roku.
 
 
20. října

česko-polské školení

Bílé Poličany
 
Společné přeshraniční školení se konalo 20. října v prostorách Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech. Na programu bylo zhodnocení obou provedených cvičení a diskuze o další spolupráci mezi hasiči obou států. Zpestřením byla ukázka protichemického kontejneru a pásového vozidla Bobr, které jsou ve výbavě Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Při návratu jsme projížděli okolo dopravní nehody nákladního vozidla převážejícího řepu.
 
 
7. října

školení

Slavoňov
 
V pátek 7. října proběhlo v hasičské zbrojnici ve Slavoňově pravidelné školení a přezkoušení hasičů z jednotek Nový Hrádek a Slavoňov oprávněných k práci s řetězovou a rozbrušovací pilou.
 
 
23. září

okrskové cvičení

Mezilesí
 
Letošní okrskové aplikační cvičení proběhlo u požární nádrže v Mezilesí. Výjezdové jednotky měly tentokrát za úkol rozvinutí dopravního vedení od přenosné stříkačky následované dvěma útočnými proudy z nichž jeden byl veden ze žebříku.
 
 
9. září

taktické přeshraniční cvičení

Broumov - Olivětín
 
V pátek 9. září dopoledne došlo vlivem přívalových dešťů na území Kladska a Broumovska k vzestupu hladiny řeky Stěnavy nad stoletý průtok. Důsledkem je zaplavení velkého území, mimo jiného i areálu podniku Veba. Zde voda odřízla několik zaměstnanců, vadná elektroinstalce podpálila uhelný prach ve staré kotelně a došlo k velkým materiálním škodám.
   Takový byl námět dalšího společného cvičení složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a jednotek požární ochrany z polského příhraničí. Protože je cvičení pořádáno v rámci projektu spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, do nějž jsme také zapojeni, byla povolána i naše jednotka.
    Zásah byl zahájen hašením požáru a záchranou ohrožených osob. K tomu byly využity čluny, výšková technika i vrtulník letecké služby Policie ČR. V další fázi se budovala ochrana před očekávanou přívalovou vlnou v podobě pytlů s pískem a protipovodňových vaků. V závěru bylo vyproštěno z koryta řeky stržené vozidlo i s jeho posádkou, byly umístěny norné stěny jako ochrana před kontaminací unikajícími ropnými produkty a také byli nasazeni potápěči patrájící po nezvěstné osobě.
   Naším úkolem bylo zajištění týlové podpory. Nejprve jsme vybudovali stanoviště pro práci záchranné služby a následně pak stan pro provizorní ubytování evakuovaných osob, uložení raněných a odpočinek zasahujících.
 
 
Odkazy:
HZS HK: reportáž
HZS ČR: videoreportáž
KSH Královéhradeckého kraje: fotografie
Náchodský deník: reportáž
 
15. června

taktické přeshraniční cvičení

Polanica-Zdrój
 
Ve středu 15. června kolem 11. hodiny došlo v polském městě Polanica-Zdrój k dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku s autobusem plným fotbalových fanoušků mířících na evropský šampionát. Záchranu raněných komplikoval únik chemikálie z havarované cisterny,a tak aby se zabránilo šíření toxických par bylo nasazeno několik vodních clon. Policie musela kromě řízení dopravy také uklidňovat nezraněné fanoušky z autobusu. Taktického cvičení s tímto námětem se zúčastnila i naše jednotka. Úkolem bylo společně s hasiči z Broumova zřízení čerpacího stanoviště u nedaleké řeky pomocí plovoucích čerpadel a zabezpečení plynulé dodávky vody. Cvičení se vydařilo a ukázalu podobu možné přeshraniční pomoci u rozsáhlých zásahů.
 
 
Odkazy:
KSH Královéhradeckého kraje: fotografie
 
17. května

výcvik řidičů

Tatra Kopřivnice
 
Součástí projektu pořízení nové cisternové stříkačky byl i výcvik řidičů výjezdové jednotky. Proto se část z nich vydala společně s jednotkami z Broumova, Police nad Metují a Velichovek v úterý 17. května do sídla Tatry v Kopřivnici. Dvě hodiny byly věnovány školení o konstrukci a údržbě vozidla, další dvě hodiny pak praktickému výcviku na testovacím polygonu.
 
 
12. dubna

česko-polské školení

Polanica-Zdrój
 
V úterý 12. dubna se v Polanici-Zdrój konalo společné česko-polské školení. Zúčastnilo se ho 125 profesionálních i dobrovolných hasičů z Klodzka, Odrzychowic, Radkowa, Szcytnej, Polanicy Zdroju, Opočna, Police nad Metují, Broumova, Svobody nad Úpou, Nového Hrádku, Deštného, Českého Meziříčí, Velichovek, Slatiny nad Zdobnicí, Červeného Kostelce a Mladých Buků.
    Školení obsahovalo náměty vzájemné česko-polské spolupráce na úseku ochrany obyvatel, poskytování technické pomoci při zdolávání přírodních katastrof na obou stranách hranice, prezentace technických parametrů zásahových vozidel získaných v rámci projektu a dále plány společných cvičení, která se budou konat 15. června na straně polské a 9. září na straně české.
 
KSH Královéhradeckého kraje: fotografie
 
11. března

okrskové školení

Jestřebí
 
V pátek 11. března proběhlo na Jestřebím jarní školení výjezdových jednotek okrsku Mezilesí. Probrala se nebezpečí hrozící při zásahu a záběry z některých významných požárů.
 
 
 

2010 

 

12. listopadu

okrskové školení

Jestřebí
 
I letos se 12. listopadu sešli členové výjezdových jednotek obcí Nový Hrádek, Slavoňov, Blažkov, Mezilesí, Sendraž a Jestřebí při okrskovém školení. Předmětem byl pořadový výcvik a videorozbor nedávného společného cvičení.
 
 
17. října

odborný kurz

ÚHŠ Bílé Poličany
 
O víkendu 15. - 17. října se Milan Holinka účastnil v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech kurzu na téma Základy lanové techniky při záchranných pracích. Přímo v Labi proběhl nácvik záchrany osob z vodního toku pomocí člunu a základního vybavení. V lanovém centru se pak probírala práce ve výšce.
   Využití těchto znalostí se předpokládá při záchranných pracích při pádu do prohlubní, studní, zajištěném pádu z výšky a při povodních nebo zabezpečení aktivit na vodním toku.
 
 
Odkazy:
SHČMS: fotografie
SDH Úpice: reportáž a fotografie
 
24. září

okrskové cvičení

Jestřebí
 
Na konci září se členové výjezdové jednotky zúčastnily okrskového aplikačního cvičení na Jestřebí. Předmětem byla tentokrát záchrana osoby ze zakouřených prostor, její transport do bezpečí a hašení ze žebříku včetně sebejištění. Na cvičení se podílely i jednotky ze Slavoňova, Mezilesí, Jestřebí, Blažkova, Sendraže a České Čermné.
 
 
14. května

základní kurz hasiče

UPO Velké Poříčí
 
V týdnu od 10. do 14. května se Jakub Ruffer, Jan Kratochvíl, Jakub Frinta a Lukáš Mareš zúčastnili Základního kurzu hasiče v Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí. Seznámili se základy bezpečnosti při zásahu, s principy jištění při práci ve výškách nebo se záchrannými postupy na vodě.
 
 
 

2009 

 

25. září

okrskové cvičení

Mezilesí
 
Týden po skončení soutěžní sezony absolvovali členové výjezdové jednotky pravidelné okrskové aplikační cvičení. Letos se konalo u dolního rybníka v Mezilesí. Předmětem cvičení byl požární útok prováděný dle cvičebního řádu a dálková doprava vody pomocí přenosných motorových stříkaček. Cvičení se zúčastnily všechny jednotky okrsku Mezilesí - Mezilesí, Slavoňov, Nový Hrádek, Sendraž, Blažkov a Jestřebí.
 
 
18. září

odborný kurz

ÚHŠ Bílé Poličany
 
V týdnu od 14. do 18. září absolvoval Milan Holinka kurz pro velitele jednotek kategorie JPO III v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech a byl zařazen na místo velitele družstva. Předmětem školení byla práce ve výškách, rizika při zásahu, základy první pomoci a hlavně právní stránka práce v jednotce požární ochrany.
 
 
Odkazy:
SDH Mělnické Vtelno: fotogalerie
 
Videa:
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 
16. srpna

odborná stáž

Velké Poříčí
 
V neděli 16.8.2009 se Milan Holinka, Radim Štěpán, Jan Kratochvíl a Jakub Frinta zúčastnili odborné stáže na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Od osmi do osmnácti hodin byl na programu výcvik v protichemickém polygonu, sebezáchrana z výškových budov, prohlídka zásahové techniky, operačního střediska a cvičná horolezecká stěna. Kromě toho bylo požární družstvo připraveno účastnit se s vlastní technikou případného výjezdu, žádný se však nekonal.
 
 
 

2008 

 

18. října

cvičení s dýchací technikou

Velké Poříčí
 
18. října dopoledne se část jednotky SDH Nový Hrádek zúčastnila povinného a pravidelného nácviku práce s dýchací technikou ve výcvikovém polygonu HZS Náchod ve Velkém Poříčí.
 
 
10. října

okrskové cvičení

Sendraž
 
V pátek 10.10.2008 proběhlo na Sendraži v blízkosti požární zbrojnice námětové cvičení okrsku Mezilesí. Jednalo se o nácvik dálkové dopravy vody pomocí dvou cisteren a několika přenosných motorových stříkaček. Zúčastnily se JSDH Nový Hrádek, Slavoňov, Blažkov, Jestřebí a Sendraž.
 
 
12. září

okrskové cvičení

Nový Hrádek
 
V pátek 12.9.2008 od 16.30 hodin proběhlo na našem hřišti aplikační cvičení okrsku Mezilesí - provedení požárního útoku podle pravidel cvičebního řádu, včetně zkracování a prodlužování útočných proudů. Zúčastnily se JSDH Nový Hrádek, Slavoňov, Blažkov, Jestřebí, Mezilesí a Sendraž.
 
 
12. dubna

cvičení s dýchací technikou

Velké Poříčí
 
V sobotu 12.4.2008 a 1.12.2007 se členové výjezdového družstva, nositelé dýchací techniky podrobili náročné, ale nutné zkoušce práce s dýchací technikou v polygonu HZSHK ve Velkém Poříčí. V průběhu měsíce března a dubna prošli všichni členové výjezdového družstva povinnou zdravotní prohlídkou.
 
 
 

2007 

 

27. září

okrskové cvičení

Sendraž
 
Ve čtvrtek 27.9.2007 se jednotka SDH Nový Hrádek zúčastnila okrskového aplikačního cvičení - požárního útoku prováděného dle cvičebního řádu.