Detail odborné přípravy


zpět na přehled odborné přípravy     

9. září 2011

taktické přeshraniční cvičení

Broumov - Olivětín
 
V pátek 9. září dopoledne došlo vlivem přívalových dešťů na území Kladska a Broumovska k vzestupu hladiny řeky Stěnavy nad stoletý průtok. Důsledkem je zaplavení velkého území, mimo jiného i areálu podniku Veba. Zde voda odřízla několik zaměstnanců, vadná elektroinstalce podpálila uhelný prach ve staré kotelně a došlo k velkým materiálním škodám.
   Takový byl námět dalšího společného cvičení složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a jednotek požární ochrany z polského příhraničí. Protože je cvičení pořádáno v rámci projektu spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, do nějž jsme také zapojeni, byla povolána i naše jednotka.
    Zásah byl zahájen hašením požáru a záchranou ohrožených osob. K tomu byly využity čluny, výšková technika i vrtulník letecké služby Policie ČR. V další fázi se budovala ochrana před očekávanou přívalovou vlnou v podobě pytlů s pískem a protipovodňových vaků. V závěru bylo vyproštěno z koryta řeky stržené vozidlo i s jeho posádkou, byly umístěny norné stěny jako ochrana před kontaminací unikajícími ropnými produkty a také byli nasazeni potápěči patrájící po nezvěstné osobě.
   Naším úkolem bylo zajištění týlové podpory. Nejprve jsme vybudovali stanoviště pro práci záchranné služby a následně pak stan pro provizorní ubytování evakuovaných osob, uložení raněných a odpočinek zasahujících.
 
Odkazy:
HZS HK: reportáž
HZS ČR: videoreportáž
KSH Královéhradeckého kraje: fotografie
Náchodský deník: reportáž