Výjezdová jednotka


Jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nový Hrádek, jejímž zřizovatelem je Městys Nový Hrádek, provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.) ve svém územním obvodu i mimo něj.
 

Zařazení a určení jednotky

Zřizovatelem jednotky je Městys Nový Hrádek.

Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své hlavní nebo vedlejší povolání.

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III/1, což znamená, že:
 • zasahuje i mimo území zřizovatele, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
 • zajišťuje výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu

Poplach je jednotce, dle požárního řádu městyse, vyhlašován rotační elektrickou sirénou pomocí signálu "požární poplach" (25s-10s-25s). Navíc jsou členové jednotky vyrozuměni pomocí SMS zpráv.


JSDH Nový Hrádek zasahuje:
  1. stupeň požárního poplachu (nejvýše 4 JPO)
 
 • Borová
 • Česká Čermná
 • Jestřebí
 • Libchyně
 • Nový Hrádek
 • Olešnice v Orlických horách (RK)
 • Sendraž
 • Sněžné (RK)*
 
  2. stupeň požárního poplachu (nejvýše 10 JPO)
 
 • Bohdašín (RK)
 • Dobřany (RK)
 • Janov (RK)
 • Mezilesí
 • Ohnišov (RK)
 • Sedloňov (RK)
 • Slavoňov
 
  3. stupeň požárního poplachu (nejvýše 15 JPO)
 
 • Bačetín (RK)
 • Bystré (RK)
 • Deštné v Orlických horách (RK)
 • Kounov (RK)
 • Nové Město nad Metují
 • Přibyslav
 • Val (RK)
 
  4. stupeň požárního poplachu (více než 15 JPO)
   - zvláštní stupeň poplachu, katastrofa
 
 • JPO jsou volány dle potřeb velitele zásahu a příslušných operačních středisek
V případě mimořádné události na Novém Hrádku zasahují:
  1. stupeň požárního poplachu (nejvýše 4 JPO)
 
 • Požární stanice Dobruška
 • JSDH Nové Město nad Metují
 • JSDH Nový Hrádek
 • Požární stanice Náchod
 
  2. stupeň požárního poplachu (nejvýše 10 JPO)
 
 • JSDH Bohdašín
 • JSDH Olešnice v Orlických horách
 • JSDH Česká Čermná
 • JSDH Mezilesí
 
  3. stupeň požárního poplachu (nejvýše 15 JPO)
 
 • JSDH Slavoňov
 • JSDH Náchod
 • JSDH Bohuslavice
 • JSDH Dobruška
 
  4. stupeň požárního poplachu (více než 15 JPO)
   - zvláštní stupeň poplachu, katastrofa
 
 • JPO jsou volány dle potřeb velitele zásahu a příslušných operačních středisek


* Od 1. listopadu 2013 plní JSDH Nový Hrádek funkci místní jednotky v obci Sněžné v Orlických horách. A to na základě dohody o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřené mezi Městysem Nový Hrádek a obcí Sněžné v Orlických horách.
 

Členové jednotky

Členství v jednotce je dobrovolné. Podmínkou je dovršení 18 let věku,
absolvování pravidelných zdravotních prohlídek, odborná způsobilost a v neposlední řadě fyzická i psychická zdatnost.

Velitel jednotky je jmenovám zastupitelstvem městyse.


   Složení jednotky:

Suchánek Vladimírvelitel jednotkyřidič
nositel dých. techniky
Bek Jiřívelitel družstva
zástupce v. jednotky
řidič
obsluha motor. pily
nositel dých. techniky
Grim Milanhasičřidič
Štěpán Ivovelitel družstvařidič
Ruffer Petrhasičobsluha motor. pily
Rázl Jaroslav ml.strojníknositel dých. techniky
Bek Alešstrojníknositel dých. techniky
Lanta Radomírstrojník 
Bek Davidtechnikřidič
obsluha motor. pily
nositel dých. techniky
Klein Petrhasičnositel dých. techniky
Drašnar Josefhasičřidič
nositel dých. techniky
Špreňar Jaroslav ml.strojníknositel dých. techniky
Hloušek Václavhasičnositel dých. techniky
Štěpán Radimstrojníkřidič
obsluha motor. pily
nositel dých. techniky
Holinka Milanvelitel družstvařidič
nositel dých. techniky
Frinta Jakubhasičnositel dých. techniky
Kratochvíl Janhasičřidič
obsluha motor. pily
nositel dých. techniky
Mareš Lukášhasičnositel dých. techniky
Poul Adamstrojníkřidič
nositel dých. techniky
Přibyl Liborstrojníknositel dých. techniky
Tulej Pavelhasičnositel dých. techniky
Vanický Tomášstrojníkřidič
obsluha motor. pily
nositel dých. techniky


 

Právní předpisy

Požární řád městyse
   - zřízení jednotky, vybavení jednotky, stanovení velitele, ...

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
   - úkoly obce a obecního úřadu, druhy JPO, odborná způsobilost,
     občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, ...


Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO
   - činnost hasičů od vyhlášení poplachu po předání místa zásahu, ...

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
   - hasící přístroje, dokumentace zdolávání požárů, ...

Vyhláška MV č. 255/1999 Sb., o tech. podmínkách věcných prostředků PO
   - přilby, radiostanice, dýchací přístroje, ochranné obleky, ...

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuz. zdrav. stavu příslušníků has. sborů
   - pravidelné prohlídky, zdravotní způsobilost, ...