Detail činnosti sboru


zpět na přehled činnosti     

15. dubna 2011

převzetí cisterny

Nový Hrádek, hasičárna
 
V pátek 15. dubna 2011 převzal velitel JSDH Nový Hrádek Vladimír Suchánek z rukou zástupců firmy THT Polička novou cisternovou stříkačku. Několikaleté společné snažení hasičů i městyse tak dosáhlo svého cíle a nový zásahový automobil s názvem našeho SDH na dveřích stál před požární zbrojnicí.
    Technik firmy, který auto přivezl, provedl základní zaškolení obsluhy vozidla, požární nástavby a čerpacího zařízení. Vyzkoušeli jsme si tak použití nízkotlakého i vysokotlakého hasícího zařízení, stříkání z lafety i asanační lišty.
    Po společném obědě bylo vozidlo převezeno na stanici HZS ve Velkém Poříčí, kde čeká na dokončení administrativních záležitostí a stavebních úprav garáže ve zbrojnici.
    Slavnostní předání všech nových zásahových vozidel pořízených v rámci tohoto dotačního projektu vzájemné spolupráce českých a polských hasičů se koná v sobotu 7. května 2011 od 10 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Náchodě.
    V průběhu května je připraveno školení řidičů, které proběhne na polygonu firmy Tatra v Kopřivnici. V červnu a v září je pak připraveno společné cvičení s polskými kolegy.
    Až se s cisternou sami dokonale seznámíme, můžete se těšit na její ukázku a prohlídku vybavení.