Celoroční činnost mladých hasičů a sportovní činnost členů SDH Nový Hrádek
 
Královéhradecký krajTento projekt evidován pod číslem 20RRDU5-0085 byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

V roce 2020 poskytl Královéhradecký kraj ze svého dotačního fondu finanční prostředky na celoroční činnost mladých hasičů a sportovní činnost členů SDH Nový Hrádek.

Cílem projektu je podpora činnosti kolektivu mladých hasičů, který je neodmyslitelnou součástí Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nový Hrádek, v podobě spolufinancování jeho aktivit a podpora sportovní činnosti všech členů sboru.

Kolektiv mladých hasičů pracuje celoročně a jeho dlouhodobými cíli jsou výchova mládeže zaměřená na týmovou práci, roli jedince v kolektivu, zvyšování tělesné zdatnosti formou sportovních soutěží, ale také získávání odborných znalostí. Celoroční systematická činnost kolektivu mladých hasičů spočívá v pravidelných schůzkách, které se konají jednou až dvakrát týdně v průběhu školního roku. Kolektiv se účastní soutěží hry Plamen pořádaných v okrese Náchod. V hodnocení aktivity opakovně obsazuje stupně vítězů.

Mimo sportovní činnost se děti scházejí během brigád, sborových akcí pro veřejnost, jezdí na výlety, exkurze či pochody. Členové kolektivu, kteří odrostou z dětských kategorií se mohou zapojit do sportovní činnosti družstev mužů a žen, která se účastní soutěží v požárním sportu, konkrétně soutěží Náchodské ligy (3. místo mužů v roce 2019), Podorlické ligy (6. místo mužů v roce 2019) a pohárových soutěží v okolí.