Vybavení jednotky


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek má v současné době k dispozici jedno zásahové vozidlo. Další vybavení jednotky tvoří požární příslušenství a technické prostředky pro zdolávání požárů i technických zásahů a také osobní výstroj hasičů, která zajišťuje jejich ochranu.
 

Komunikační zařízeníVozidlové radiostanice

Motorola DM4600 a GM360
ve výbavě od roku 2017 a 2011


Vozidlové radiostanice jsou instalovány v kabině obou zásahových vozidel a jsou dostupné veliteli i řidičovi. Další mikrofon a reproduktor vozidlové stanice v cisterně je pak umístěn vzadu, v místě obsluhy čerpadla.
Slouží ke komunikaci zasahující jednotky s příslušným operačním střediskem od okamžiku vyhlášení poplachu přes likvidaci mimořádné události až po návrat zpět na základnu. U náročnějších zásahů pak zajišťují spojení strojníka obsluhujícího vozidlo s velitelem zásahu nebo zasahujícími hasiči.
Radiostanice umožňují také bezhlasovou komunikaci pomocí odesílání statusů (pouhý stisk tlačítka informuje například o příjezdu na místo zásahu). Radiostanice jsou naprogramovány pro práci v analogové radiové síti Ministerstva vnitra.
Ruční radiostanice

Motorola DP4400, GP380 a Maxon SL 55+
rozšířeno v letech 2017 a 2009


Ručními radiostanicemi se vybavují zasahující hasiči, proto aby byly ve spojení s operačním střediskem, velitelem zásahu nebo navzájem mezi sebou. Radiostanice pracují v analogové rádiové síti Ministerstva vnitra. Velitelská stanice Motorola GP380 umožňuje odesílání statusů.
GSM svolávací zařízení

Pelig v1.5ZH
ve výbavě od roku 2009


Svolávací zařízení slouží především k dálkovému vyhlášení požárního poplachu naší jednotce z krajského operačního střediska. Po přijetí příkazu k výjezdu spouští rotační sirénu na hasičské zbrojnici, potvrzuje příjem zprávy zpět operačnímu středisku a poté přeposílá popis události na mobilní telefony všech členů výjezdové jednotky a prozvání telefony řidičů. O výjezdu jsou také informováni starosta a místostarosta městyse.
Požární poplach jednotce mohou kromě operačního střediska vyhlásit také členové jednotky tlačítkem v hasičské zbrojnici případně vybraní členové dálkově mobilním telefonem. Zařízení je schopné ovládat vrata či osvětlení při vyhlášení poplachu.
Užitečnou funkcí je také možnost rozesílání hromadných SMS zpráv předdefinovým skupinám členů jednotky či sboru. Jedná se o nejefektivnější způsob předávání informací týkajících se cvičení, školení a brigád.