Vybavení jednotky


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nový Hrádek má v současné době k dispozici jedno zásahové vozidlo. Další vybavení jednotky tvoří požární příslušenství a technické prostředky pro zdolávání požárů i technických zásahů a také osobní výstroj hasičů, která zajišťuje jejich ochranu.
 

Osobní výstroj hasiče
Osobní výstroj hasiče]


Osobní výstroj hasiče]


Osobní výstroj hasiče]Zásahový oblek, přilba a obuv

Deva Patriot a Fireman, MSA Gallet, Prabos
rozšířeno v letech 2017, 2016 a 2009


Dvoudílný zásahový oblek chrání před sálavým teplem, vodou, chemikáliemi, povrchovými zraněními nebo i před chladem. Díky reflexním prvkům zajišťuje dobrou viditelnost i za zhoršených podmínek. Součástí výstroje je dále přilba, která chrání hlavu před mechanickým zraněním a žárem, poskytuje také ochranu zraku. Velmi praktické je vybavení přilby svítilnou. Zásahová obuv musí být odolná vůči chemikáliím a zabránit případnému zranění nohou. V neposlední řadě patří do osobní výbavy hasiče také rukavice a kukla.
Izolační dýchací přístroj

Meva Pluto Comfort
ve výbavě od roku 2012


Izolační dýchocí přístroj umožňuje práci v prostředích s nedýchatelnou atmosférou. Je zcela nezávislý na okolním vzduchu. Používané přístroje jsou přetlakové, vzduch z tlakové láhve je přiváděn do masky, kde je udržován mírný přetlak. Vydechovaný vzduch je přes výdechový ventil směrován do okolí. Tlakové lahve mají objem 6 litrů, plnící tlak je 30 MPa. Hmotnost přístoje je asi 11 kg (s ocelovou lahví), ochranná doba je cca 20 až 60 minut podle zátěže. O docházející zásobě vzduchu je uživatel informován píšťalkou, která se aktivuje při poklesu tlaku v zásobníku na 5 MPa.
Hasiči oprávnění užívat izolační dýchací přístroje musí kromě úvodního školení absolvovat podrobnější lékařské prohlídky a každé tři měsíce alespoň jednou přístroj použít. Buď u zásahu nebo při výcviku. Pro rychlé použití jsou přístoje uloženy přímo v opěradlech sedaček v cisterně.
Izolační dýchací přístroj

Meva Saturn S5 a S7
ve výbavě od roku 1997 do 2012


Izolační dýchocí přístroj umožňuje práci v prostředích s nedýchatelnou atmosférou. Je zcela nezávislý na okolním vzduchu. Námi používané přístroje jsou podtlakové, vzduch z tlakové láhve je přiváděn do masky až po nádechu uživatele. Vydechovaný vzduch je přes výdechový ventil směrován do okolí. Tlakové lahve mají objem 5 a 7 litrů, plnící tlak je 20 MPa. Hmotnost přístoje je 14 až 17 kg (podle použité lahve), ochranná doba je cca 30 respektive 40 minut podle zátěže. O docházející zásobě vzduchu je uživatel informován píšťalkou, která se aktivuje při poklesu tlaku v zásobníku na 4 MPa.
Podtlakové přístoje Saturn byly v roce 2012 nahrazeny přetlakovými přístroji Meva Pluto. Ty přinášejí větší bezpečí pro uživatele, delší ochrannou dobu a lehčí konstrukci.
Polohovací pás

Snaha UP One SJ 1E
ve výbavě od roku 2010


Polohovací pás, lidově opasek, slouží k zajištění hasičů pracujícíh v místech s rizikem pádu. Je vybaven kotvícím přostředkem, v našem případě je to karabina HMS na 80 cm pružném popruhu. Opasek může být také využit jako nosič dalších prostředků jako je třeba sekera, nůž nebo lezecké vybavení.
V případě ohrožení života lze tyto opasky použít k sebezáchraně slaněním nebo podobným činnostem. Není to však náhrada lezeckého úvazku.